Artikel laten voorlezen

De olieprijs vormt nog altijd een belangrijke graadmeter van de economie. Hoewel de wereld hard bezig is om alternatieve energiebronnen te ontwikkelen, kunnen we het zwarte goud voorlopig nog niet missen. Olie is de meest gebruikte grondstof ter wereld en belangrijk voor zowel de transport- als de maakindustrie. In dit artikel bespreken we de verwachtingen voor de olieprijs in 2022.

Na het lezen van dit artikel bent u op de hoogte van de recente ontwikkelingen in de oliemarkt en weet u hoe u kunt beleggen in de oliesector. Daarbij kijken we naar zowel de fundamentele beweegredenen als de technische signalen die de olieprijs grafiek geven.

Dit artikel over de olieprijs verwachting wordt regelmatig geüpdatet met de laatste stand van zaken.

Olieprijs verwachting 2022 – update 24 augustus 2022

In de eerste helft van het jaar stond de enorme stijging van de olieprijs volop in de belangstelling van beleggers. De hoge energieprijzen zijn een belangrijke oorzaak van de hoge inflatie en ook veel bedrijven kregen te maken met hogere kosten. Toen de olieprijs medio juni begon te dalen gaf dat wat lucht op de aandelenmarkt en daalde de inflatieverwachtingen. De daling werd voornamelijk veroorzaakt door angst voor een wereldwijde recessie, hoge inflatie en een lichte afname van de vraag.

Backwardation

Dat zien we ook terug in het feit dat de oliefutures zich momenteel in backwardation bevinden. Momenteel is de spotprijs namelijk hoger dan de prijs voor leveringen in de toekomst(futuresprijzen). Ook zullen de prijzen van futurecontracten voor levering op langere termijn lager liggen dan die van futurecontracten die eerder expireren, ofwel ‘tot levering overgaan’. Backwardation kan ontstaan door bijvoorbeeld schaarste op korte termijn, waardoor er een hoge vraag is voor directe levering. De situatie kan ook ontstaat wanneer investeerders verwachten dat de vraag in de toekomst zal afnemen, bijvoorbeeld door onzekerheid over de economie.

Light Sweet Crude Oil futures, olieprijs verwachtingen
definitie

wat is backwardation?

In de futurehandel wordt gesproken over backwardation als de huidige prijs van een goed, de spotprijs, hoger is dan de prijs voor levering in de toekomst. In een situatie van backwardation leidt een long positie in termijncontracten bij gelijkblijvende prijzen tot een positief (rol)rendement.

OPEC en Iran

Begin augustus heeft de OPEC toegezegd de olieproductie vanaf september wederom met 100.000 vaten per dag te verhogen. Dat is slechts een minimale verhoging, want in juli en augustus werd de productie nog met 600.000 vaten per dag verhoogd.

Op dinsdag ging de olieprijs fors omhoog, nadat OPEC-leider Saoedi-Arabië juist zinde op een verlaging van de productie. Volgens het land is de markt momenteel niet in evenwicht, waarbij de zogeheten papieren en fysieke markten steeds meer van elkaar zijn losgekoppeld.

Aan de andere kant voert het Westen momenteel opnieuw gesprekken met Iran over een nieuwe nucleaire deal. Indien er een nieuwe overeenkomst wordt bereikt zal Iraanse olie ook weer op de internationale markten terecht kunnen komen.

Energietekort legt bodem onder olieprijs

Zolang de oorlog in Oekraïne voortduurt en het Westen geen olie en gas wil afnemen van Rusland zullen de energieprijzen vermoedelijk niet veel zakken. Momenteel ziet de markt ook een verhoogde vraag naar stookolie voor de winter. De recente rally op de Amerikaanse stookoliemarkt en de stijgende aardgasprijzen hebben de verwachtingen voor een sterkere vraag naar stookolie verder aangewakkerd.

Technische analyse olieprijs Light Sweet Crude (CL)

De oliefuture (CL) is recentelijk opgevangen door de steun rond $ 84. Vanaf hier is de olieprijs een herstel gestart en inmiddels wordt de eerste weerstand bereikt. Er ligt een weerstand op $ 93,76 (top 11 augustus) en ook nadert de oliefuture het 55-daags gemiddelde. Na een eventuele doorbraak lijkt een verder herstel tot boven de $ 100 per vat aannemelijk.

Bij een eventuele doorbraak onder de steun op $ 84 mag een verdere daling van de olieprijs worden verwacht. Een daling richting de $ 74 per vat, waar de toppen van oktober 2021 liggen lijkt dan mogelijk.

Technische analyse olieprijs Light Sweet Crude (CL)

Algemene informatie: Wat is olie?

Olie is een veelal stroperige vloeistof, die niet of nauwelijks met water mengt. Olie heeft zeer uiteenlopende toepassingen: het wordt gebruikt als brandstof, smeermiddel, elektrische isolatie en als voedingsmiddel. In dit artikel gaan we het uiteraard hebben over olie die voornamelijk als brandstof wordt gebruikt. De samenstelling van ruwe olie (crude oil) verschilt per soort, maar kan meer dan honderd verschillende soorten koolwaterstoffen bevatten. De verhoudingen waarin bepaalde bestanddelen zich in de aardolie bevinden, bepalen de kenmerken van een crude. U moet hier onder andere denken aan de API-dichtheid en het zwavelgehalte.

Een hoog zwavelgehalte is vaak ongewenst en om dit te verwijderen zijn aanvullende bewerkingen nodig in het raffinageproces. Light Sweet crudes zijn daarom ook duurder dan Sour crudes. Er is bovendien ook meer vraag naar de lichtere varianten als benzine, waardoor de light crudes over het algemeen duurder zijn. Hoewel de vraag naar zware olie toeneemt door de grotere vraag naar dieselolie, geldt dat de prijs het hoogst is voor light sweet crudes als Brent en West Texas Intermediate (WTI). Hoewel dit niet de soorten zijn met de hoogste productie, vormen deze twee wel de belangrijkste benchmarks.

Oliesoorten

Als er gesproken wordt over de grondstof olie die op de financiële markten wordt verhandeld, kunnen we twee soorten onderscheiden. De meest populaire, en tevens meest verhandelde, is de Amerikaanse olie genaamd WTI. De andere bekende variant is Brent olie en iedere oliesoort heeft zijn eigen prijs.

West Texas Intermediate (WTI)

Light sweet crude oil (WTI) wordt veel gebruikt in Amerikaanse raffinaderijen en geldt als belangrijke benchmark voor olieprijzen. WTI is een lichte oliesoort met een hoge API-dichtheid en een laag zwavelgehalte. De API-dichtheid bepaalt de dichtheid van de olie ten opzichte van water. WTI olie wordt op grote schaal verhandeld tussen oliemaatschappijen en beleggers. De meeste handel vindt plaats door middel van futures via CME Group. De Light Sweet Crude Oil (CL) future is na de E-Mini en de ZN future de meest verhandelde future wereldwijd.

Fysieke levering van de WTI olie is in theorie mogelijk, maar indien u handelt bij LYNX zal uw positie van de expirerende future automatisch worden gesloten om fysieke levering te voorkomen. De meeste olie van dit type wordt overigens opgeslagen in Cushing, een belangrijk knooppunt voor de olie-industrie in Oklahoma. Hier staan grote opslagtanks die zijn aangesloten op pijplijnen die de olie naar alle regio’s in de Verenigde Staten vervoeren. WTI is een belangrijke grondstof voor raffinaderijen in het Midwesten van de Verenigde Staten en aan de kust van de Golf van Mexico. Het kan als oliehandelaar daarom interessant zijn om de olievoorraden in Cushing in de gaten te houden. Deze voorraden worden elke woensdag om 16:30 uur bekendgemaakt. 

Brent Crude oil

Brent olie is vooral in Europa, Afrika en het Midden-Oosten een belangrijke benchmark voor aardolie. De naam is afgeleid van het olieveld Brent in de Noordzee. Dit olieveld van Royal Dutch Shell was ooit een van de productiefste olievelden van Groot-Brittannië, maar de meeste platforms zijn daar inmiddels buiten gebruik gesteld. Deze olie benchmark is in het TWS Handelsplatform terug te vinden onder Brent Crude Oil (BZ).

De correlatie tussen de prijsontwikkeling van deze twee futures is hoog, al hebben we in de afgelopen jaren meerdere malen meegemaakt dat de prijs van Brent meer dan $ 10 hoger noteerde dan de prijs van Crude Oil. Momenteel is het verschil circa $ 3. Dergelijke verschillen worden onder andere veroorzaakt door vraag en aanbod, met daarbij ook de kosten voor het verschepen of opslaan van olie.

Spread trading

Het kan interessant zijn voor handelaren om in te spelen op de spread (het verschil in prijs) van deze twee futures. Stel dat WTI op $109 per vat staat en de Brent op $101 per vat en u denkt dat dit verschil kleiner zal worden. Dan kunt u de WTI future short gaan en de Brent future long. Denkt u dat het verschil (nog) groter wordt, dan gaat u long op WTI en short op Brent. Op die manier verdient u geld, indien het verschil in prijs van deze twee oliesoorten groter wordt.

Olieprijs verwachting 2022 | LYNX Beleggen

Invloed schalie-olie op de olieprijs

Voor 2015 stond de olieprijs boven de $ 100, maar in 2014 werd de zogeheten schalierevolutie in gang gezet. Hoewel de vraag naar olie de afgelopen jaren telkens wist te stijgen is ook het aanbod rap toegenomen. Voornamelijk de Amerikaanse olieproductie heeft menigeen verrast. De Verenigde Staten zijn uitgegroeid tot een van de grootste olieproducenten ter wereld. Hier wordt met name schalieolie uit de grond gehaald. De schalierevolutie werd in 2014 in gang gezet door de fors gestegen olieprijzen. Deze vorm van oliewinning was daardoor rendabel, ondanks de hoge productiekosten. Door de aantrekkelijke markt schoten de oliebedrijfjes als paddenstoelen uit de grond.

De olieproductie nam rap toe en de OPEC was hier uiteraard niet blij mee. De toename van het aanbod zagen ze in het Midden-Oosten als concurrentie. De OPEC bedacht daarom om de oliekranen vol open te draaien. De productiekosten van schalieolie lag namelijk vele malen hoger. Het gevolg hiervan was een daling van de olieprijzen van circa $ 110 per vat naar een dieptepunt van onder de $ 30 aan het begin van 2016. De OPEC wilde op deze manier de schalieboeren uit het veld te slaan.

Deze strategie mislukte en de OPEC-landen ondervonden uiteindelijk zelf flinke nadelen aan deze strategie. Jarenlang zagen zij hun eigen inkomsten namelijk meer dan halveren. Ondertussen leerden de schalieboeren goedkoper en efficiënter te werken en zij zijn nu bij een lagere olieprijs al winstgevend. Typerend voor deze vorm van oliewinning is dat de productie snel kan worden opgevoerd. De schalieboeren kunnen met doorgaans relatief kleine en onafhankelijke bedrijven dus snel reageren op veranderende prijzen.

Vraag & aanbod olie

De vraag naar olie stijgt al decennia lang, toch staat de olieprijs niet op een all-time high. Bovendien profiteren ook niet alle aandelen die actief zijn in deze sector optimaal van de toegenomen vraag naar olie. Beleggers focussen namelijk steeds meer op duurzame alternatieven en ondertussen hebben vele olieproducenten hun investeringen in nieuwe olievelden fors teruggeschroefd. De meeste oliebedrijven investeren nu zelf in duurzame(re) alternatieven. Desondanks zien we zowel de vraag als het aanbod naar olie nog altijd stijgen.

Peak oil

Een bekende term in de olie industrie is peak oil. Met die term refereert men naar het moment waarop een piek wordt bereikt in de olieproductie. De piekolievoorspellingen variëren van 2025 tot 2040, maar zijn zeer afhankelijk van de economie en hoe overheden verder zullen reageren op de opwarming van de aarde.

Ondanks de dalende kosten dankzij nieuwe winningstechnieken, zag de IEA de afgelopen aanzienlijk minder investeringen buiten de VS. Die investeringen zijn wel nodig om de groeiende vraag bij te houden, waarschuwt het agentschap. Wel wordt er steeds meer olie gevonden in de zee rondom Zuid-Amerika. Vooral voor de kust van Suriname zijn de afgelopen jaren enorme olievondsten gedaan.

Vraag en aanbod olie

Na de coronacrisis lag de consumptie een tijdje lang boven de productie. Inmiddels staan we op het punt dat de vraag en aanbod van olie meer in evenwicht zijn. De komende jaren zal de vraag naar olie mogelijk slecht met enkele miljoenen vaten per dag per jaar toenemen. Mogelijk ligt de grootste stijging van de olieprijs dan ook inmiddels achter ons.

Olieconsumptie en productie wereldwijd | Olieprijs verwachting 2022

Invloed OPEC op de olieprijs

De OPEC probeert de productie te beperken om de olieprijs op een redelijk niveau te behouden. De meeste landen zijn namelijk gebaat bij een wat hogere, maar in ieder geval stabiele olieprijs. Volgens de OPEC moet de olie-industrie de komende 20 jaar ruim $ 11.000 miljard gaan investeren. Indien producenten dat niet doen, dan zal er een tekort ontstaan volgens de organisatie van olie-exporterende landen. In principe hebben schalieboeren de afgelopen jaren al voldoende geïnvesteerd om een groot deel van deze tekorten op te vangen. Verder stelt de OPEC dat de vraag blijft toenemen, ondanks de opkomst van elektrische auto’s en dergelijke. De OPEC schrijft dat de enorme expansie van vliegverkeer voor een grotere vraag naar olie zal zorgen dan de opkomst van alternatieve energiebronnen kunnen verminderen.

Sinds het dieptepunt van de olieprijs in 2016 probeert de OPEC de lage olieprijs al te ondersteunen. Men doet dit door afspraken te maken over productiebeperkingen met alle landen die lid zijn van de OPEC. De afspraken willen niet altijd vlotten, aangezien landen als Iran, Rusland en Irak zich niet altijd aan deze afspraken houden.

Invloed OPEC op de olieprijs | Olieprijs verwachting 2022

Beleggen in olie

U kunt op meerdere manieren inspelen op de olieprijs. Hieronder zullen we de diverse beleggingsmogelijkheden toelichten.

Futures

Met een future kunt u direct inspelen op bewegingen van de olieprijzen. Futures zijn echter risicovolle producten en vereisen veel kennis, beleggingservaring en een hoge risicoacceptatie. Het product is hierdoor met name geschikt voor de actieve en ervaren handelaar. Om deze reden adviseert LYNX u zich vooraf goed te laten informeren over de werking en risico’s van deze financiële instrumenten. Voor meer informatie over futures zie: Handelen in futures: waar moet u op letten?

De meest toegankelijke future voor beleggers is de Light Sweet Crude Oil future (CL) via de NYMEX beurs. Een oliefuture heeft een multiplier van 1.000, wat betekent dat één future 1.000 vaten olie vertegenwoordigt.

Iedere punt beweging van de olieprijs vertegenwoordigt dus een waarde van $ 1.000 en de ticksize bedraagt 0.01. Het nominale prijsverschil bedraagt dus $ 10, waarbij LYNX transactiekosten rekent van $ 3,50 per future. Omdat fysieke levering voor de meeste beleggers onwenselijk is, is het via het LYNX Handelsplatform niet mogelijk om deze future te laten expireren.

Om voor de middellange tot lange termijn in te spelen op de olieprijs, is het belangrijk om te weten wat de termen ‘contango’ en ‘backwardation’ inhouden. Contango en backwardation hebben grote invloed op uw rendement als u voor een langere termijn posities aangaat. Voor meer informatie over dit begrip verwijs ik u door naar het artikel: uitleg Contango en Backwardation.

Light Sweet Crude Oil future | Olieprijs verwachting 2022

Opties en gestructureerde producten

Opties en gestructureerde producten zijn andere derivaten die u in staat stellen op bewegingen in de olieprijs in te spelen. Uiteraard kunt u deze producten via het TWS Handelsplatform aan- en verkopen. Vaak handelt u middels deze producten met een grote hefboom, waardoor voorzichtigheid op zijn plaats is.

Beleggen in olie via een ETF

De defensieve(re) belegger kan gebruik maken van trackers (ETF’s) om in te spelen op de olieprijs of aandelen die actief zijn in deze sector. Enkele voorbeelden van ETF’s zijn:

ETF’s die de olieprijs volgen:

  • WisdomTree WTI Crude Oil (OD7F) 
  • iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (EXH1)

ETF’s die in olie-aandelen beleggen:

  • SPDR® S&P® U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SCLE)
  • iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (EXH1)
  • Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (OIL)

Beleggen in olieaandelen

Uiteraard kunt u ook beleggen in aandelen die actief zijn in de oliesector. Hiermee is uw risico uiteraard hoger, maar kunt u mogelijk wel outperformance behalen. Enkele voorbeelden van aandelen die actief zijn in de oliesector:

Bedrijfsnaam ISIN Tickercode Laatste koers 1D 1W
BP PLC (Spons. ADR) BP PLC (Spons. ADR) US0556221044 US0556221044 BP BP 0,00 0,00 0,00
Chevron Corporation Chevron Corporation US1667641005 US1667641005 CVX CVX 0,00 0,00 0,00
Total S.A. Total S.A. FR0000120271 FR0000120271 FP FP 0,00 0,00 0,00
Exxon Mobil Corporation Exxon Mobil Corporation US30231G1022 US30231G1022 XOM XOM 0,00 0,00 0,00
Shell Plc Shell Plc GB00BP6MXD84 GB00BP6MXD84 SHELL SHELL 0,00 0,00 0,00

In het artikels over beleggen in olie-aandelen leest u meer over de beste aandelen in de oliesector.

Zelf inspelen op de olieprijs?

Via het TWS Handelsplatform kunt u op verschillende manieren beleggen in olie. U kunt inspelen op de olieprijs door middel van aandelen, opties, futures en ETF’s. Bekijk ons aanbod.

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Hoogste dagkoers
Laagste dagkoers
---
---
---
---

Displaying the --- grafiek

Displaying today's chart


Stuur een bericht naar Justin Blekemolen
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.