De olieprijs vormt nog altijd een belangrijke graadmeter van de economie. Hoewel de wereld hard bezig is om alternatieve energiebronnen te ontwikkelen, kunnen we het zwarte goud voorlopig nog niet missen. Olie is de meest gebruikte grondstof ter wereld en belangrijk voor zowel vervoer als de maakindustrie. In dit artikel bespreken we de verwachting van de olieprijs in 2021 en 2022.

Na het lezen van dit artikel bent u op de hoogte van de recente ontwikkelingen in de oliemarkt en weet u hoe u kunt beleggen in de oliesector. Daarbij kijken we naar zowel de fundamentele beweegredenen als de technische signalen die de olieprijs grafieken geven.

 Dit artikel over de olieprijs verwachting wordt regelmatig geüpdatet met de laatste stand van zaken.

olie aandelen | olieprijs ontwikkelingen | olieprijs nieuws | olieprijs 2021-2022

Olieprijs verwachting 2021

Nieuws olieprijs: recente ontwikkelingen met betrekking tot de olieprijs – update 14 oktober 2021

De indrukwekkende stijging van de olieprijs kan weinig beleggers ontgaan zijn. Inmiddels heeft de enorme stijging van de energieprijzen ook de huiskamers bereikt. Men wordt niet langer alleen in de portemonnee geraakt aan de pomp, maar ook de energierekening voor thuis stijgt fors. Waar komt deze stijging vandaan?

U betaalt inmiddels $ 82 voor een vat ruwe olie, prijzen die we voor het laatst in 2014 hebben gezien. Veel beleggers vragen zich dan ook af of de prijs weer boven de $100 gaat uitstijgen. Daarvoor kijken we naar de oorzaken van de prijsstijging. De stijging is een direct gevolg van een combinatie van zowel toegenomen vraag als afgenomen aanbod. Doordat de meeste economieën weer opengaan en de coronarestricties overal zijn versoepeld, is de vraag naar olie weer toegenomen. Bovendien kenden Europa en Oost-Azië het afgelopen jaar relatief koude winters, waardoor er vorig jaar veel meer gas is gebruikt. Als laatste zien we een trend naar schonere energie, waarbij men bijvoorbeeld minder kolen gebruikt. De opbrengsten bij windturbines vielen juist weer tegen, waardoor er toch nog veel olie & gas nodig is.

Aan de aanbodzijde zagen we tijdens de coronacrisis natuurlijk eerst een overschot. Vervolgens werd de productie overal verlaagd, maar ook werden er her en der investeringen in onderhoud en nieuwe olievelden stilgelegd. Verder handhaaft de OPEC sindsdien beperkingen op de productie. Als we even specifiek naar gas kijken is een bekend voorbeeld natuurlijk het feit dat steeds meer gasvelden, zoals in Groningen, gaan sluiten.

Olie als alternatief voor gas?

Vanwege de enorm gestegen gasprijs duiken bedrijven nu vol op olie als alternatief. Meerdere landen zoals Pakistan, Bangladesh en in het Midden-Oosten hebben hun generatoren overgeschakeld op olie. Een beter alternatief van zowel olie en gas zijn natuurlijk schone alternatieven. Het probleem lijkt nu echter te zitten in het feit dat er nog niet genoeg capaciteit is op dat gebied. Tegelijkertijd nemen de investeringen in vervuilende industrieën af, terwijl de vraag naar en noodzaak van deze grondstoffen nog ongekend hoog is. Mogelijk kunnen bedrijven die actief zijn in bijvoorbeeld zonne-energie van deze ontwikkelingen kunnen profiteren.

Grafiek Light Sweet Crude Oil (CL) | LYNX Beleggen | Olieprijsverwachting

Productiebeperkingen OPEC

Ondanks de torenhoge olieprijzen heeft de Organisatie van olie-exporterende landen besloten de olieproductie voorlopig niet veel sneller te verhogen. Het kartel van olielanden denkt namelijk dat de totale behoefte in 2021 lager is dan eerder werd geraamd. Tegelijkertijd valt het aanbod van landen die niet lid zijn van de OPEC waarschijnlijk ook lager uit dan aanvankelijk verwacht, aldus de OPEC in een nieuw rapport.

Het kartel denkt dat de vraag dit jaar stijgt met gemiddeld 5,8 miljoen vaten ruwe olie per dag. Ook denkt de OPEC dat de olieprijzen niet veel verder zullen stijgen en dat de markt in balans is. Waarschijnlijk vinden de olie producerende landen deze olieprijs ook gewoon even zalig, vanwege de hogere inkomsten voor de landen zelf.

De OPEC gaat in november dus rustig door met de verhoging van de productie met zo’n 400.000 vaten per dag. Iedere maand daarna zou er dan weer met eenzelfde hoeveelheid moeten worden verhoogd. Volgens sommige analisten is dat niet genoeg en zal de vraag boven het aanbod uitstijgen. Begin 2020 besloot de OPEC de productie met 9,7 miljoen vaten per dag te verlagen. Inmiddels is de productie pas weer opgeschroefd met slechts 3,7 miljoen vaten per dag.

Algemene informatie: Wat is olie?

Olie is een veelal stroperige vloeistof, die niet of nauwelijks met water mengt. Olie heeft zeer uiteenlopende toepassingen: het wordt gebruikt als brandstof, smeermiddel, elektrische isolatie en als voedingsmiddel. In dit artikel gaan we het uiteraard hebben over olie die voornamelijk als brandstof wordt gebruikt. De samenstelling van ruwe olie (crude oil) verschilt per soort, maar kan meer dan honderd verschillende soorten koolwaterstoffen bevatten. De verhoudingen waarin bepaalde bestanddelen zich in de aardolie bevinden, bepalen de kenmerken van een crude. U moet hier onder andere denken aan de API-dichtheid en het zwavelgehalte.

Een hoog zwavelgehalte is vaak ongewenst en om dit te verwijderen zijn aanvullende bewerkingen nodig in het raffinageproces. Light Sweet crudes zijn daarom ook duurder dan Sour crudes. Er is bovendien ook meer vraag naar de lichtere varianten als benzine, waardoor de light crudes over het algemeen duurder zijn. Hoewel de vraag naar zware olie toeneemt door de grotere vraag naar dieselolie, geldt dat de prijs het hoogst is voor light sweet crudes als Brent en West Texas Intermediate (WTI). Hoewel dit niet de soorten zijn met de hoogste productie, vormen deze twee wel de belangrijkste benchmarks.

Oliesoorten

Als er gesproken wordt over de grondstof olie die op de financiële markten wordt verhandeld, kunnen we twee soorten onderscheiden. De meest populaire, en tevens meest verhandelde, is de Amerikaanse olie genaamd WTI. De andere bekende variant is Brent olie en iedere oliesoort heeft zijn eigen prijs.

West Texas Intermediate (WTI)

Light sweet crude oil (WTI) wordt veel gebruikt in Amerikaanse raffinaderijen en geldt als belangrijke benchmark voor olieprijzen. WTI is een lichte oliesoort met een hoge API-dichtheid en een laag zwavelgehalte. De API-dichtheid bepaalt de dichtheid van de olie ten opzichte van water. WTI olie wordt op grote schaal verhandeld tussen oliemaatschappijen en beleggers. De meeste handel vindt plaats door middel van futures via CME Group. De Light Sweet Crude Oil (CL) future is na de E-Mini en de ZN future de meest verhandelde future wereldwijd.

Fysieke levering van de WTI olie is in theorie mogelijk, maar indien u handelt bij LYNX zal uw positie van de expirerende future automatisch worden gesloten om fysieke levering te voorkomen. De meeste olie van dit type wordt overigens opgeslagen in Cushing, een belangrijk knooppunt voor de olie-industrie in Oklahoma. Hier staan grote opslagtanks die zijn aangesloten op pijplijnen die de olie naar alle regio’s in de Verenigde Staten vervoeren. WTI is een belangrijke grondstof voor raffinaderijen in het Midwesten van de Verenigde Staten en aan de kust van de Golf van Mexico. Het kan als oliehandelaar daarom interessant zijn om de olievoorraden in Cushing in de gaten te houden. Deze voorraden worden elke woensdag om 16:30 uur bekendgemaakt. 

Brent Crude oil

Brent olie is vooral in Europa, Afrika en het Midden-Oosten een belangrijke benchmark voor aardolie. De naam is afgeleid van het olieveld Brent in de Noordzee. Dit olieveld van Royal Dutch Shell was ooit een van de productiefste olievelden van Groot-Brittannië, maar de meeste platforms zijn daar inmiddels buiten gebruik gesteld. Deze olie benchmark is in het TWS Handelsplatform terug te vinden onder Brent Crude Oil (BZ).

De correlatie tussen de prijsontwikkeling van deze twee futures is hoog, al hebben we in de afgelopen jaren meerdere malen meegemaakt dat de prijs van Brent meer dan $ 10 hoger noteerde dan de prijs van Crude Oil. Momenteel is het verschil circa $ 3. Dergelijke verschillen worden onder andere veroorzaakt door vraag en aanbod, met daarbij ook de kosten voor het verschepen of opslaan van olie.

Spread trading

Het kan interessant zijn voor handelaren om in te spelen op de spread (het verschil in prijs) van deze twee futures. Stel dat WTI op $80 per vat staat en de Brent op $84 per vat en u denkt dat dit verschil groter zal worden. Dan kunt u de WTI future short gaan en de Brent future long. Denkt u dat het verschil kleiner wordt, dan gaat u long op WTI en short op Brent. Op die manier verdient u geld, indien het verschil in prijs van deze twee oliesoorten groter wordt.

Olieprijs verwachting 2021 | LYNX Beleggen | olieprijs ontwikkeling

Invloed schalie-olie op de olieprijs

Voor 2015 stond de olieprijs boven de $ 100, maar in 2014 werd de zogeheten schalierevolutie in gang gezet. Hoewel de vraag naar olie de afgelopen jaren telkens wist te stijgen is ook het aanbod rap toegenomen. Voornamelijk de Amerikaanse olieproductie heeft menigeen verrast. De Verenigde Staten zijn uitgegroeid tot een van de grootste olieproducenten ter wereld. Hier wordt met name schalieolie uit de grond gehaald. De schalierevolutie werd in 2014 in gang gezet door de fors gestegen olieprijzen. Deze vorm van oliewinning was daardoor rendabel, ondanks de hoge productiekosten. Door de aantrekkelijke markt schoten de oliebedrijfjes als paddenstoelen uit de grond.

De olieproductie nam rap toe en de OPEC was hier uiteraard niet blij mee. De toename van het aanbod zagen ze in het Midden-Oosten als concurrentie. De OPEC bedacht daarom om de oliekranen vol open te draaien. De productiekosten van schalieolie lag namelijk vele malen hoger. Het gevolg hiervan was een daling van de olieprijzen van circa $ 110 per vat naar een dieptepunt van onder de $ 30 aan het begin van 2016. De OPEC wilde op deze manier de schalieboeren uit het veld te slaan.

Deze strategie mislukte en de OPEC-landen ondervonden uiteindelijk zelf flinke nadelen aan deze strategie. Jarenlang zagen zij hun eigen inkomsten namelijk meer dan halveren. Ondertussen leerden de schalieboeren goedkoper en efficiënter te werken en zij zijn nu bij een lagere olieprijs al winstgevend. Typerend voor deze vorm van oliewinning is dat de productie snel kan worden opgevoerd. De schalieboeren kunnen met doorgaans relatief kleine en onafhankelijke bedrijven dus snel reageren op veranderende prijzen.

Olieprijs verwachting 2021 | LYNX Beleggen | Olieprijs ontwikkelingen

Vraag & aanbod olie

De vraag naar olie stijgt al decennia lang, toch staat de olieprijs niet op een all-time high. Bovendien profiteren ook niet alle aandelen die actief zijn in deze sector optimaal van de toegenomen vraag naar olie. Beleggers focussen namelijk steeds meer op duurzame alternatieven en ondertussen hebben vele olieproducenten hun investeringen in nieuwe olievelden fors teruggeschroefd.

Desondanks zien we zowel de vraag als het aanbod naar olie nog altijd stijgen. De toegenomen productie komt vooral vanuit de VS, waar een aantal jaar geleden de schalie-revolutie is losgebarsten. Vele traditionele investeringen elders in de wereld zijn uitgesteld door de opkomst van schalieolie, maar fossiele investeringen lopen ook terug door strenger klimaatbeleid. 

Peak oil

Een bekende term in de olie industrie is peak oil. Met die term refereert men naar het moment waarop een piek wordt bereikt in de olieproductie. De piekolievoorspellingen variëren van 2025 tot 2040, maar zijn zeer afhankelijk van de economie en hoe overheden verder zullen reageren op bijvoorbeeld de opwarming van de aarde

Ondanks de dalende kosten dankzij nieuwe winningstechnieken, ziet het IEA nauwelijks meer investeringen buiten de VS. Die investeringen zijn wel nodig om de groeiende vraag bij te houden, waarschuwt het agentschap. Na de coronaciris zal de vraag naar olie namelijk weer stijgen. Tegelijkertijd zijn de investeringen fors teruggelopen, mede dankzij de coronacrisis en de lage olieprijs. De olieproductie zal zonder nieuwe investeringen echter drastisch kunnen afnemen.

Vraag olie afhankelijk van duurzaamheidsontwikkeling

De onderstaande afbeelding toont aan de linkerkant het huidige beleidsscenario. Deze laat zien wat er gebeurt als de wereld verder gaat op de huidige weg, zonder extra beleidswijzigingen. In dit scenario stijgt de energievraag elk jaar tot 2040 met 1,3%, waarbij de toenemende vraag naar grondstoffen niet wordt beperkt door verdere inspanningen om de efficiëntie te verbeteren. Vanaf circa 2030 zal deze vraag afvlakken op circa 106 miljoen vaten per dag. Mogelijk neemt de vraag vanaf 2040 (of eerder) af, maar de snelheid waarmee dit gebeurt is sterk afhankelijk van de opkomst van alternatieve energiebronnen.

Aan de rechterkant ziet u de verwachtingen van de IEA als de politiek wel verder en sneller inzet op duurzaamheidsontwikkeling. In dat scenario zou de vraag naar olie veel minder hard stijgen en vanaf 2030 wellicht kunnen afnemen. Daarvoor moet echter nog wel veel gebeuren. In ontwikkelingslanden blijft deze duurzaamheidsontwikkeling vaak achter, en juist hier groeit de bevolking en de vraag naar olie het hardst. Dit scenario van de IEA lijkt dan ook minder realistisch.

Verwachte vraag naar olie per regio | LYNX Beleggen | olieprijsverwachting

Invloed OPEC op de olieprijs

De OPEC probeert de productie te beperken om de olieprijs op een redelijk niveau te behouden. De meeste landen zijn namelijk gebaat bij een wat hogere, maar in ieder geval stabiele olieprijs. Volgens de OPEC moet de olie-industrie de komende 20 jaar ruim $ 11.000 miljard gaan investeren. Indien producenten dat niet doen, dan zal er een tekort ontstaan volgens de organisatie van olie-exporterende landen. In principe hebben schalieboeren de afgelopen jaren al voldoende geïnvesteerd om een groot deel van deze tekorten op te vangen. Verder stelt de OPEC dat de vraag blijft toenemen, ondanks de opkomst van elektrische auto’s en dergelijke. De OPEC schrijft dat de enorme expansie van vliegverkeer voor een grotere vraag naar olie zal zorgen dan de opkomst van alternatieve energiebronnen kunnen verminderen.

Sinds het dieptepunt van de olieprijs in 2016 probeert de OPEC de lage olieprijs al te ondersteunen. Men doet dit door afspraken te maken over productiebeperkingen met alle landen die lid zijn van de OPEC. De afspraken willen niet altijd vlotten, aangezien landen als Iran, Rusland en Irak zich niet altijd aan deze afspraken houden.

Invloed OPEC op de olieprijs | LYNX Beleggen

Technische analyse olieprijs

De olieprijs laat al sinds het dieptepunt van de coronacrisis zien dat de vraag naar het zwarte goud hoog is. Op de grafiek zien we dat terug doordat de koers steeds hogere bodems en toppen maakt. Begin deze maand brak de Light Sweet Crude oil future (CL) nog boven de weerstand rond $77 waar de top uit juli lag. De doorbraak heeft ruimte vrijgemaakt voor een verdere stijging richting de toppen boven de $90 per vat.

Een eventuele terugval onder de $77 zal een eerste technische verzwakking kunnen inluiden. Een belangrijkere steun ligt pas rond de $62 per vat. Een doorbraak van dit steunniveau kan de olieprijs veel verder doen kelderen.

Light Sweet Crude Oil (CL) | LYNX Beleggen | olieprijs verwachting

Beleggen in olie

U kunt op meerdere manieren inspelen op de olieprijs. Hieronder zullen we de diverse beleggingsmogelijkheden toelichten.

Futures

Met een future kunt u direct inspelen op bewegingen van de olieprijzen. Futures zijn echter risicovolle producten en vereisen veel kennis, beleggingservaring en een hoge risicoacceptatie. Het product is hierdoor met name geschikt voor de actieve en ervaren handelaar. Om deze reden adviseert LYNX u zich vooraf goed te laten informeren over de werking en risico’s van deze financiële instrumenten. Voor meer informatie over futures zie: Handelen in futures: waar moet u op letten?

De meest toegankelijke future voor beleggers is de Light Sweet Crude Oil future (CL) via de NYMEX beurs. Een oliefuture heeft een multiplier van 1.000, wat betekent dat één future 1.000 vaten olie vertegenwoordigt.

Iedere punt beweging van de olieprijs vertegenwoordigt dus een waarde van $ 1.000 en de ticksize bedraagt 0.01. Het nominale prijsverschil bedraagt dus $ 10, waarbij LYNX transactiekosten rekent van $ 3,50 per future. Omdat fysieke levering voor de meeste beleggers onwenselijk is, is het via het LYNX Handelsplatform niet mogelijk om deze future te laten expireren.

Om voor de middellange tot lange termijn in te spelen op de olieprijs, is het belangrijk om te weten wat de termen ‘contango’ en ‘backwardation’ inhouden. Contango en backwardation hebben grote invloed op uw rendement als u voor een langere termijn posities aangaat. Voor meer informatie over dit begrip verwijs ik u door naar het artikel: uitleg Contango en Backwardation.

Beschrijving Light Sweet Crude Oil (CL) | LYNX Beleggen

Opties en turbo’s

Opties en turbo’s zijn andere derivaten die u in staat stellen op bewegingen in de olieprijs in te spelen. Uiteraard kunt u deze producten via het TWS Handelsplatform aan- en verkopen. Vaak handelt u middels deze producten met een grote hefboom, waardoor voorzichtigheid op zijn plaats is.

Beleggen in olie via een ETF

De defensieve(re) belegger kan gebruik maken van trackers (ETF’s) om in te spelen op de olieprijs of aandelen die actief zijn in deze sector. Enkele voorbeelden van ETF’s zijn:

ETF’s die de olieprijs volgen:

  • WisdomTree WTI Crude Oil (OD7F) 
  • iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (EXH1)

ETF’s die in olie-aandelen beleggen:

  • SPDR® S&P® U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SCLE)
  • iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (EXH1)
  • Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (OIL)

Beleggen in olieaandelen

Uiteraard kunt u ook beleggen in aandelen die actief zijn in de oliesector. Hiermee is uw risico uiteraard hoger, maar kunt u mogelijk wel outperformance behalen. Enkele voorbeelden van aandelen die actief zijn in de oliesector:

In het artikels over beleggen in olie-aandelen leest u meer over de beste aandelen in de oliesector.

Zelf inspelen op de olieprijs?

Via het TWS Handelsplatform kunt u op verschillende manieren beleggen in olie. U kunt inspelen op de olieprijs door middel van aandelen, opties, futures, ETF’s en Sprinters. Bekijk ons aanbod.

 

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Hoogste dagkoers
Laagste dagkoers
---
---
---
---

Displaying the --- grafiek

Displaying today's chart


Stuur een bericht naar Justin Blekemolen
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.