Quick ratio formule

De quick ratio van een onderneming kunt u snel berekenen met de volgende formule:

Quick ratio = (Vlottende Activa – Voorraden + Liquide Middelen)/Kortlopende Schulden

De quick ratio van een onderneming zegt in welke mate het bedrijf liquide is. Een organisatie met een hoge quick score kan dus gemakkelijk op de korte termijn aan haar schuldverplichtingen voldoen. De voorraden worden van de vlottende activa afgetrokken. Voorraden zijn namelijk vaak lastig snel te verkopen. Hierdoor zijn ze niet geschikt om schulden mee af te lossen op de korte termijn. Voorraden kunnen bederven, zijn modegevoelig of lastig snel te verkopen tegen een redelijke prijs.

Met de quick ratio krijgt u een beter beeld van de beschikbare liquiditeit van de organisatie.

 

Quick Ratio betekenis

 

Definitie quick ratio

De quick ratio is een financieel kengetal dat de financiële gezondheid van een bedrijf op de korte termijn weergeeft. De ratio laat de voorraad buiten beschouwing.

De quick ratio gebruikt men vooral voor bedrijven waarbij de voorraad niet gemakkelijk te verkopen is. Voor bedrijven waarbij de voorraad juist wel waardevol en waardevast is, wordt vaak de current ratio gebruikt. De financiële gezondheid van deze organisaties is namelijk afhankelijk van de voorraad.

Het doel van quick ratio berekening is om vast te stellen of een bedrijf in staat is alle lopende verplichtingen op de korte termijn te kunnen voldoen.

Er zijn ook andere benamingen voor de quick ratio; de acid test ratio of snelle activa ratio zijn synoniemen van de quick ratio.

Interpretatie quick ratio & uitleg

Een quick ratio boven de 1 wordt over het algemeen gezien als veilig. Dit betekent namelijk dat de kortlopende schulden voldaan kunnen worden met de liquide middelen. Er wordt geen beroep gedaan op de voorraad, andere bezittingen of toekomstige inkomsten. Een organisatie kan haar quick ratio verbeteren door het aantal kortlopende schulden te verlagen, door ze bijvoorbeeld om te zetten in langlopende schulden. Een andere mogelijkheid is het verhogen van de vlottende activa en liquide middelen. Dit kan door de winst niet uit te keren, extra geld op te halen bij aandeelhouders of minder te investeren in vaste activa.

De quick ratio richt zich duidelijk op de korte termijn, daarom worden alleen de vlottende (liquide) activa en kortlopende schulden meegenomen in de berekening. Zowel bedrijven zelf, schuldeisers als investeerders maken gebruik van de quick ratio berekening. Het geeft namelijk aan hoe waarschijnlijk het is dat een organisatie in de financiële problemen komt. De ratio kan helpen bij het inschatten van de mogelijkheid dat een bedrijf achterstallingen betalingen krijgt, met extra kosten als gevolg. Hierbij moet u denken aan incassokosten en mogelijk zelfs een deurwaarder die beslag legt op de bezittingen.

Andere ratio’s

Naast de quick ratio zijn er ook andere belangrijke financiële kengetallen. Voor de gezondheid van een bedrijf op de korte termijn kunt u bijvoorbeeld ook kijken naar de current ratio en het werkkapitaal. Andere belangrijke kengetallen zijn solvabiliteit, liquiditeitrentabiliteit,  EBITDA en EBIT.

Ontdek Fundamentele Analyse in het TWS Handelsplatform

Via LYNX is het mogelijk om uitgebreide fundamentele analyse data terug te vinden in het TWS Handelsplatform. Ontdek het zelf:

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Hoogste dagkoers
Laagste dagkoers
---
---
---
---

Displaying the --- grafiek

Displaying today's chart