Optieprijzen worden bepaald door verschillende elementen. De gamma is één van de optiegrieken die rechtstreeks invloed heeft op de optieprijs. De optiegrieken kunnen op het eerste zicht voor verwarring zorgen bij de beginnende belegger. Daarom gaan we het in dit artikel hebben over alle aspecten van de gamma. Na het lezen van dit artikel zal u inzien hoe belangrijk de gamma is.

Bij wijze van opfrissing overlopen we kort wat de optiegriek delta betekent bij optietrading. De delta geeft weer hoeveel de optieprijs zal wijzigen wanneer de onderliggende waarde verandert met één eenheid. Wie graag meer informatie wenst over de optiegrieken, kan dit artikel ‘De optiegrieken: delta, gamma, vega en theta’ lezen.

Opties | Optieprijzen | Gamma | Optietrading

Gamma betekenis

De gamma geeft weer in welke mate een delta van een optie wijzigt, bij een wijziging in het onderliggend product van één eenheid. De delta zal stijgen met de hoogte van de gamma indien het onderliggend effect stijgt met één eenheid. Anderzijds zal de delta dalen met de hoogte van de gamma indien het onderliggend effect daalt met één eenheid. De gamma vertelt dus iets over hoe stabiel de delta is van een optie. Een kleine gamma betekent een stabiele delta, een grote gamma betekent een onstabiele delta. Met als gevolg dat de delta sterk kan bewegen bij de minste beweging in de onderliggende waarde.

Hieronder een voorbeeld om het duidelijk te maken wat de impact is van de optiegriek gamma.

We bekijken drie verschillende call opties op de AEX-index met strike 565, 570 en 575. De huidige stand van de Nederlandse index is 572,38. De gamma van de 565 strike is 0,018 terwijl de delta 0,645 is. Mocht de AEX-index stijgen naar 573,38, dan zou de theoretische waarde van de delta van de call 565 moeten stijgen naar 0,663 (delta + gamma = 0,645 + 0,018). U kan nu zelf de oefening maken bij eenzelfde waardestijging in de index, voor de call optie strike 570 en 575. U zou een nieuwe delta moeten uitkomen van 0,465 voor strike 575 en 0,572 voor strike 570.

Opties | Optieprijzen | Gamma | Optietrading | Optiegriek gamma

De eigenschappen en gedragingen van gamma

De optiegriek delta is positief bij calls en negatief bij puts. In tegenstelling tot delta is bij de optiegriek gamma het toestandsteken altijd positief (=positief getal). Dit geldt voor zowel de call opties als de put opties. Een andere interpretatie is: U heeft altijd een negatieve gamma indien u opties schrijft.

Indien u het voorgaande artikel over de delta heeft gelezen dan weet u dat een positie in de onderliggende waarde gelijk staat aan 1 delta. Bijvoorbeeld:

Een long aandelenpositie van 100 aandelen Apple komt overeen met delta 1.
Een short aandelenpositie van 100 aandelen Facebook komt overeen met delta -1

Deze delta’s in bovenstaand voorbeeld blijven constant. Wat wil zeggen dat bij een long of short aandelenpositie de gamma gelijk is aan nul. Er vindt namelijk geen verandering in delta plaats.

Een hoge gamma, zowel positief bij long opties als negatief bij short opties, betekent een hoog risico. Een lage gamma betekent een lager directioneel risico. Indien u deltaneutraal bent met uw positie, maar tezelfdertijd heeft u een zeer hoge gamma, betekent dit dat uw niet directionele positie wel eens sterk directioneel kan worden.

De gamma is veranderlijk net zoals de delta. De gamma is het grootste voor een optie die at-the-money is. Hoe verder in-the-money of out-of-the money een optie is, hoe kleiner de gamma wordt in relatieve termen. Hieronder een voorbeeld om het duidelijk te maken:

De stand van de AEX index staat rond de 570. We weten uit voorgaand artikel over de delta van een diep in-the-money call optie bijna 1 bedraagt. Dit is tezelfdertijd ook de maximale delta die een call optie kan hebben (1). Een at-the-money call optie zal een delta hebben van ongeveer 0,5. Terwijl een out-the-money call optie een delta zal hebben kleiner dan 0,5 en hoger dan 0. Bij een stijging van de onderliggende waarde zal de optieprijs van de ITM optie sterk bewegen, maar de delta zal niet veel hoger worden. Deze zit namelijk al bijna aan de maximale delta van 1. Bijgevolg zal de gamma laag zijn. De delta van een ATM optie zal sneller richting de 1 bewegen dan een OTM optie. Waarbij we komen op het punt dat de gamma van een ATM het hoogt is.

U kan op basis van onderstaande afbeelding het bovenstaande verhaal volgen. In onderstaand voorbeeld is voor alle duidelijkheid:

  • Strike 570 = At-the-money = ATM
  • Strike 530 = In-the-money = ITM
  • Strike 605 = Out-the-money = OTM
Opties | Optieprijzen | Gamma | Optietrading | Optiegriek gamma

Impact gamma op de optieprijs

Wanneer u als belegger de optiegrieken wat onder de knie heeft, kan u een klein beetje in de theoretische toekomst kijken. En zo uw risico beter in de hand houden. Hieronder vindt u een uitgewerkt voorbeeld:

Opties | Optieprijzen | Gamma | Optietrading | Optiegriek gamma

In dit voorbeeld maken we gebruik van de populaire AEX index. De huidige stand van de AEX is 567,86.

Call 565 aug 16 ’19 noteert aan 7,5, heeft een delta van 0,555 en een gamma van 0,019.

Stel dat de prijs van de AEX van 567,86 naar 568,86 gaat, dan weten we dat de optieprijs theoretisch gezien zou moeten stijgen naar 8,055 (7,50 + 0,555). De delta geeft namelijk weer wat de prijswijziging is van de optieprijs, wanneer het onderliggende wijzigt met 1 eenheid.

In dit voorbeeld zien we ook dat de gamma 0,019 is. Zoals uitvoerig besproken in dit artikel zegt de gamma iets over de wijziging in de delta wanneer het onderliggende wijzigt met 1 eenheid. Als de prijs van de AEX stijgt naar 568,86 dan zou de nieuwe delta van de besproken optie theoretisch gezien 0,574 worden (0,555 + 0,019).

Stel dat de prijs van de AEX van 567,86 naar 566,86 gaat, dan weten we dat de optieprijs theoretisch gezien zou moeten dalen naar 6,945 (7.5-0.555). De delta geeft namelijk weer wat de prijswijziging is van de optieprijs, wanneer het onderliggende wijzigt met 1 eenheid.

Prijs AEX-index Optieprijs Delta Gamma
568.86 8.055 0.574 /
567.86 7.50 0.555 0.019
566.86 6.945 0.536 /
U kan dezelfde oefening maken voor put opties.

Overzicht van de verhouding tussen delta en gamma ten opzichte van een directionele positie:

Directionele positie Delta Gamma
Long call optie + +
Short call optie
Long put optie +
Short put optie +
Long aandelenpositie + 0
Short aandelenpositie 0

De relatie tussen gamma en volatiliteit

Hierbij vindt u enkele weetjes over de gamma en hoe de optiegriek zich gedraagt in tijden van volatiliteit.

  • Een verlaagde volatiliteit zorgt ervoor dat de gamma van ATM opties stijgen.
  • Een verlaagde volatiliteit zorgt ervoor dat de gamma van ITM en OTM opties dalen.
  • Een verhoogde volatiliteit zorgt ervoor dat de gamma van ATM opties dalen.
  • Een verhoogde volatiliteit zorgt ervoor dat de gamma van ITM en OTM opties stijgen.
  • De gamma voor een call en put met dezelfde strike en expiratiedatum is altijd gelijk.
  • Hoe dichter bij de expiratie van de optie, hoe hoger de gamma zal worden.

Introductie tot de optiegriek theta

Theta is een optiegriek die weergeeft hoeveel waarde een optie verliest bij het verstrijken van de tijd. Merk om dat dit enkel de theoretische waardevermindering betreft waarbij alle andere variabelen die een optieprijs beïnvloeden constant wordt gehouden (prijsbeweging onderliggend effect en volatiliteit). De theta is een negatief getal voor zowel de call als put optie want beide verliezen tijdswaarde bij het verstrijken van de tijd. Bijgevolg zal een short optie altijd tijd een positieve theta hebben, want indien u een optie verkoopt dan speelt het verstrijken van de tijdswaarde in uw voordeel. Theta en de relatie tot andere optiegrieken wordt besproken in volgende artikels.

Opties zijn derivaten en zijn geen producten voor defensieve of niet-geïnformeerde beleggers. Wenst u een eerste kennismaking met opties? Lees dan zeker het artikel: ‘De basis van opties: wat zijn opties?’, die u de basis uitlegt van A tot Z.

Opties kopen of verkopen via LYNX

Via LYNX kunt u razendsnel en voordelig opties handelen op het professionele handelsplatform. Tevens heeft u de beschikking over de beste trader tools en heeft u toegang tot vrijwel alle opties wereldwijd.

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Hoogste dagkoers
Laagste dagkoers
---
---
---
---

Displaying the --- grafiek

Displaying today's chart


Stuur een bericht naar Kevin Verstraete
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.