Artikel laten voorlezen
Wie zich stort op de aandelenmarkt doet er goed aan om zoveel mogelijk informatie in te winnen over de financiële markten. Daarbij is het belangrijk om de basisbegrippen onder de knie te hebben zodat er een stevige fundering gebouwd kan worden.

Een van die basisbegrippen is de term ‘preferente aandelen’. Zoals het woord indiceert, gaat het over voorrangsaandelen. Maar wat wil deze term precies zeggen? U leest het hier.

Wat u hier te weten komt over preferente aandelen:

 

Wat zijn preferente aandelen?

Als we spreken over aandelen gaat het in de meeste gevallen over gewone aandelen. Het merendeel van de ondernemingen geeft ook enkel en alleen gewone aandelen uit. Maar een klein segment van de ondernemingen biedt ook ‘preferente aandelen’ aan, als aanvulling op de gewone aandelen.

Wie aan preferent of prefereren denkt, denkt automatisch aan het geven van een voorkeur aan iets. Dat is ook exact waar de term op slaat. Preferente aandeelhouders genieten effectief enkele privileges ten opzichte van gewone aandeelhouders. Ze zijn echter wel ondergeschikt aan obligaties in termen van vorderingen.

In de eerste plaats ontvangen preferente aandeelhouders als eerste hun dividenden. Daarbovenop brengt preferent aandeelhouderschap nog een groot voordeel met zich mee, want het dividendpercentage staat namelijk steeds vast. Op die manier biedt preferent aandeelhouderschap zekerheid, zelfs al doet de onderneming het eventjes minder goed.

Ten tweede worden preferente aandeelhouders als eerste uitbetaald in geval van een faillissement. Hierbij is de enige voorwaarde dat dit in de statuten vastgelegd is.

Preferente aandelen - aandelen

Wat is het doel?

Uit de bovenste beschrijving valt af te leiden dat preferente aandeelhouders een bepaalde voorkeur en bescherming genieten. Dat komt omdat de uitgifte vaak met een doel geschiedt, namelijk de financiering en/of de bescherming van de onderneming.

In het financiële jargon spreken we zelfs over ‘financieringsprefs’ en ‘cumprefs’. Daarbij insinueert de eerste term de uitgifte van preferente aandelen voor het financieren van de betreffende onderneming. Het rendement bij financieringsprefs is bovendien onafhankelijk van het bedrijfsresultaat, maar staat wel vast.

De cumprefs, of de cumulatief preferente aandelen, daarentegen zijn een afwijkende vorm van de financieringsprefs. Indien het bedrijf meerdere jaren na elkaar onvoldoende winst boekt, dan betekent dit malchance voor de preferente aandeelhouder. Bij een cumpref wordt die achterstallige winst wél met voorkeur uitbetaald, op voorwaarde dat de onderneming weer winstgevend is.

Als laatste zijn er ook nog de ‘beschermingsprefs’. Het doel van deze preferente aandelen is het beschermen van de onderneming tegen een vijandige overname.

Belangrijkste verschillen met gewone aandelen

Gewone en preferente aandelen zijn beide aandelen van eenzelfde onderliggende onderneming. Ze geven je bijgevolg allebei recht op een deel van de winst en de activa. Toch zijn er enkele wezenlijke verschillen.

  • De aandeelprijs verschilt vaak. Preferente aandelen worden meestal aan duurdere aandeelprijzen verkocht door de voordelen die ze geniet.
  • Hieruit vloeit voort dat de potentiële meerwaarde door koersstijgingen bij gewone aandelen doorgaans hoger ligt dan bij preferente aandelen.
  • Liquidatie preferente aandelen. De waarschijnlijkheid van geld terug te krijgen bij liquidatie is groter voor preferente aandeelhouders dan gewone aandeelhouders.
  • Preferente aandeelhouders krijgen bij de betaling van het dividend voorrang op gewone aandeelhouders.
  • Daarentegen kunnen dividenden stijgen voor gewone aandeelhouders. Bij preferente aandeelhouders is dit niet het geval, zij krijgen een percentage dat op voorhand is vastgesteld op basis van de rentevoet.
  • Gewone aandeelhouders hebben een stemrecht dat gekoppeld is aan hun aandeel. Bij preferente aandelen is dat niet het geval.
  • Vaak zijn preferente aandelen moeilijk te verkrijgen.

Wat zijn de risico’s?

Uit de bovenstaande lijst kunnen we afleiden dat preferente aandelen een soort hybride vorm van effecten zijn. Ze leunen dicht aan bij obligaties qua eigenschappen, maar ze zijn minder veilig. Daarbovenop loopt de preferente aandeelhouder, net zoals gewone aandeelhouder, nog steeds het risico om alles verliezen.

Preferente aandelen hangen bovendien nauw samen met de rentetarieven, en zijn bijgevolg gevoelig voor renteveranderingen. Er bestaat een omgekeerde relatie tussen rentetarieven en de prijzen van vastrentende effecten, maar ook bij hybrides zoals preferente aandelen. Als rentetarieven stijgen wordt een preferent aandeel minder aantrekkelijk, als gevolg verlaagt de prijs.

Ook kan de uitgever zijn preferente aandelen steeds terugroepen bij een daling van de interestvoet. Op die manier kan hij opnieuw aandelen uitgeven aan een lager dividend.

Preferente aandelen

Andere soorten aandelen

Gewone of reguliere aandelen

In een onderneming vertegenwoordigen de reguliere aandelen stemrechten. Aandeelhouders hebben meestal recht op één stem per aandeel en ontvangen alleen dividenden naar goedkeuring van het management van de onderneming. Dit type aandelen zijn de meest verhandelde aandelen op de beurs.

Prioriteitsaandelen

Prioriteitsaandelen zijn gewone aandelen waar veel zeggenschap aan toebedeeld is. De prioriteitsaandeelhouder heeft bijgevolg meer rechten dan de andere aandeelhouders. Dergelijke rechten kunnen zijn: vetorechten, statuten van het bedrijf wijzigen, beslissingen nemen in verband met de toekomst van het bedrijf, beslissingen maken over bestaande en nieuwe bestuurders, enzovoort.

Aangezien de prioriteitsaandeelhouder veel meer rechten heeft dan de gewone aandeelhouder, worden deze aandelen ook wel eens de ‘gouden aandelen’ geheten. Dat betekent dat ze niet in grote getale voorkomen. Prioriteitsaandelen kunnen ook bescherming bieden tegen vijandige overnames en worden meestal door de oprichters van het bedrijf.

Certificaten van aandelen

Certificaten van aandelen zijn aandelen die verbonden zijn aan een waardepapier. Dat wil zeggen dat de aandeelhouder geen medezeggenschap heeft, maar wel het recht heeft op de dividenduitkering. Verder volgt het certificaat het aandeel ook in diens koerswaarde.

Winstaandelen

Winstaandelen vertegenwoordigen geen kapitaal van de onderneming. De inbreng is louter van niet-financiële aard, zoals bijvoorbeeld knowhow. Ze geven wél recht op een deel van de winst, maar het stemrecht wordt beperkt.

Zelf beleggen bij LYNX?

LYNX geeft u de mogelijkheid om zelf in aandelen van bijna ieder beursgenoteerd bedrijf ter wereld te beleggen. U heeft toegang tot ruim 100 beurzen in 30 landen. Bekijk het aanbod:

Beleggen bij LYNX

 

Hoe nuttig vond u het artikel?(Vereist)
Zeer onbehulpzaamZeer behulpzaam

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Hoogste dagkoers
Laagste dagkoers
---
---
---
---

Displaying the --- grafiek

Displaying today's chart