De Dow Theorie: Oud maar goud


De Dow Theorie is mogelijks de oudste en betrouwbaarste manier om toekomstige marktbewegingen te voorspellen. Charles Dow, de grondlegger van technische analyse, beschreef ongeveer een eeuw geleden hoe investeerders zijn theorie konden gebruiken om trends te signaleren.

Alhoewel de theorie al ruim een eeuw bestaat is het nog steeds zeer actueel. Het onderzoekt de relatie tussen de Dow Jones Industrial Average (DJIA) en de Dow Jones Transportation Average (DJTA). Zes basisprincipes onderbouwen de theorie.

Wat is de Dow Theorie en hoe werkt het? U komt het hier te weten.

Wat u hier te weten komt over de Dow Theorie:

  • De Dow Theorie: Een korte geschiedenis
  • Wat voorspelt de Dow Theorie?
  • Zes basisprincipes die de Dow Theorie onderbouwen
  • De Dow Theorie in de huidige markt
  • Struikelpunten voor de Dow Theorie

Dow-Theory

De Dow Theorie: een korte geschiedenis

Charles Dow is een naam die bekend in de oren klinkt. Samen met collega-journalist Edward Jones richtte hij in 1882 de Dow Jones & Company op. Dat bedrijf was gespecialiseerd in het schrijven van objectieve artikels met betrekking tot de beurs. De analyses waren baanbrekend en verstaanbaar voor het grote publiek.

De populariteit van de artikels die het duo publiceerden bleef niet lang onopgemerkt. Het grote succes leidde tot de oprichting van de Wall Street Journal met een eerste publicatie in 1889. Voordien bestond er geen gelijkaardige bron van informatie over de beurs, ze hadden het gat in de markt gevonden. Informatie waarover enkel insiders beschikten was vanaf nu ook voor gewone burgers voorhanden.

Dow bestudeerde nieuwe theorieën en ideeën en wou een gemiddelde van enkele grote Amerikaanse aandelen. Ten gevolge van dat idee werd de Dow Jones Industrial Average opgemaakt met twaalf aandelen in de index, de eerste marktindex ooit. Door middel van die indicator kregen zijn lezers een inzicht over het voor- of achteruitgaan van de markt. Al snel werd de DJIA de meest gebruikte indicator voor het algemene marktsentiment.

Op basis van zijn index identificeerde Dow bepaalde trends. Zodoende formuleerde hij een theorie genaamd de Dow Theorie welke hedendaags nog steeds een belangrijke rol speelt in technische analyse. Helaas leefde Dow niet lang genoeg om de definitieve versie mee te maken.

Wat voorspelt de Dow Theorie?

De Dow Theorie is een handige tool om de relatieve sterkte van de huidige aandelenmarkt te bepalen. Tegelijkertijd is het een handige barometer om handel te meten. Het baseert zich op twee indices, de Dow Jones Industrial Average (DJIA) en de Dow Jones Transportation Average (DJTA), die tezamen de impact van verschillende bronnen van informatie aankaarten.

Wanneer een van de twee gemiddelden naar een bepaalde hoogte klimt, dan wordt verwacht dat de andere kort nadien volgt. Zo niet, dan tonen de gemiddelden een bepaalde “divergentie” en kan de markt mogelijks een andere wending nemen.

Het uitgangspunt is dat de economie groeit als bedrijven zoveel mogelijk aan het produceren zijn. Dat vertaalt zich in winsten voor de bedrijven, wat zichtbaar in de prestaties van hun aandelen. Daar staat tegenover dat de transportindustrie ook groeit, aangezien zij de producten op de markt moeten krijgen. Dat wil zeggen dat de aandelen van de transportbedrijven ook zouden groeien.

De zes basisprincipes die de Dow Theorie onderbouwen

1. De markt verdisconteert al het nieuws

Dit principe geeft aan dat alle informatie beschikbaar in de markt al reeds in de prijs van de aandelen en indexen is gerekend. Data zoals (kwartaal)resultaten, investeerderssentiment en ander nieuws maken hier integraal deel van uit.

2. Drie marktbewegingen definiëren de markt

Er zijn drie trends die de markt definiëren: de primaire, de secundaire en de tertiaire trend.

In de eerste plaats is er de primaire trend. Dat is de hoofdtrend en stelt het lange termijnpatroon voor. De primaire trend kan jaren meegaan en is ofwel opwaarts (bullish) ofwel neerwaarts (bearish). Charles Dow was ervan overtuigd dat beleggers in aandelen vooral deze richting in de gaten moesten houden.

Ten tweede is er de secundaire trend, dat is de correctiereactie op de primaire trend. Dit is dus de tegenovergestelde trend van de primaire. In principe corrigeert die 25 tot 75 procent van de primaire trend. Hieronder bekijken we de BEL20-index op een jaar in weekkaarsen.

Dow Theorie - Primaire en secundaire trends

Als laatste is er de tertiaire trend. Dit zijn kleine fluctuaties die voorkomen binnen de primaire en secundaire trend. De tertiaire trend geeft tijdsperiodes van dagen tot enkele weken weer. Deze zijn enkel en alleen interessant voor korte termijnbeleggers. Het wordt sterk afgeraden om winst te beogen op basis van de tertiaire trend.

3. De primaire markttrend kent drie fasen

Het komt erop neer dat de primaire markttrend drie fasen kent: de accumulatiefase, de trendvolgersfase en de instapfase.

In de eerste plaats is er de accumulatiefase. Tijdens deze fase stappen de meest geïnformeerde beleggers (vaak institutionele beleggers) als eerste in de markt. In het geval dat veel beleggers instappen stijgen de koersen en wordt de vraag groter dan het aanbod. Ook het omgekeerde is waar: als veel beleggers verkopen dan wordt het aanbod groter dan de vraag en daalt de koers.

Ten tweede is er de trendvolgersfase. Terwijl de koersen geleidelijk aan stijgen/dalen stappen de trendvolgers mee in de markt en stijgt/daalt de koers in een versneld tempo.

Ten derde is er de instapfase. Tijdens deze fase stappen er nog meer beleggers in/uit de markt omdat het nieuws algemeen bekend wordt. Vaak reageren de institutionele beleggers juist omgekeerd om winst te nemen.

4. Marktgemiddelden moeten elkaar bevestigen

Dit heeft betrekking op wat eerder besproken werd over de DJIA en de DJTA. In het geval dat de twee gemiddelden elkaar bevestigen spreken we over een goed signaal. Indien de twee een divergentie tonen dan kan men ervan uitgaan dat er een trendwisseling zit aan te komen.

5. Trends worden bevestigd door volume

Volume is een goede indicator om aan te geven hoeveel interesse er is achter een bepaalde prijsbeweging. Prijsbewegingen die teweeggebracht worden bij laag volume zijn minder belangrijk als die bij grotere volumes. Het idee hierachter is dat het volume samen met de primaire trend moet stijgen om de beweging te bevestigen.

Wenst u andere technische indicatoren? Lees dan zeker het artikel: “Het geheim achter de technische analyse“.

6. Trends bestaan totdat het tegendeel is bewezen

Een opwaartse trend is een opeenvolging van hogere hoogtes en lagere laagtes. Die trend blijft actief totdat het tegendeel bewezen is. Het tegendeel wordt pas bewezen bij het omslaan naar lagere hoogtes of hogere laagtes. Het probleem bij dit principe is dat trendveranderingen vaak verward worden met secundaire trends.

In de onderstaande grafiek ziet u twee trendveranderingen van de AEX tijdens de economische crisis van 2008. De groene horizontale streepjes stellen hogere hoogtes voor, de rode streepjes lagere laagtes. U ziet ook twee zwarte horizontale streepjes, die stellen het moment voor van een trendwissel.

Dow theorie - Veranderingen in trends

De Dow Theorie in de huidige markt

De laatste maanden slaagt het ene gemiddelde er niet in om het andere te bevestigen. Terwijl dat de DJIA (groene lijn) tot nieuwe hoogtes klom slaagde de DJTA er niet in om hem te confirmeren. Dit zou mogelijks kunnen duiden op een trendwissel.

Dow Theorie in de huidige markt

Struikelpunten van de Dow Theorie

De Dow theorie bestaat al zeer lang en is nog steeds een belangrijke indicator voor beleggers. Toch zijn er enkele veranderingen waardoor de theorie soms in vraag gesteld wordt.

Een van die veranderingen is technologie. De technologische doorbraken hebben een zeer disruptieve maar innoverende kracht. Veel industrieën zijn teniet gegaan aan technologie en tegelijkertijd zijn er veel nieuwe industrieën bijgekomen. Men kan dan ook niet verwachten dat het model even goed werkt voor bijvoorbeeld de IT-sector als dat het deed op de automobielsector.

Een ander argument is dat de signalen te laat komen waardoor men nooit op de bodem verkoopt en/of op de top verkoopt.

Wenst u te handelen in Amerikaanse aandelen van de Dow Jones index? Bezoek dan zeker de fundamentele pagina van de Dow Jones.

Zelf beleggen bij LYNX?

LYNX geeft u de mogelijkheid om zelf in aandelen van bijna ieder beursgenoteerd bedrijf ter wereld te beleggen. U heeft toegang tot ruim 100 beurzen in 30 landen. Bekijk het aanbod:

Beleggen in aandelen