De bewolking is algemeen

Ondanks alle impulsen door de centrale banken raakt de wereldeconomie maar niet op het gewenste groeipad. Volgens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) zit er dan ook niets anders op dan de overheden mee de kar te laten trekken.

De Amerikaanse economie leek vorig jaar goed vertrokken te zijn om naar een hogere versnelling te schakelen, maar ze lijkt nu toch te haperen. In China is de economische groei teruggevallen tot het laagste peil in een kwarteeuw. In Europa kennen de activiteiten ondanks alle getrek en gesleur een zeer matige toename. In Japan zijn ze al jaren met geen stokken vooruit te krijgen. En het gros van de groeilanden lijdt onder de lage grondstofprijzen. Kortom: het grootste deel van de wereld kampt met economische zorgen. Er is dan weliswaar geen recessie, maar van een goede groei is evenmin sprake.

de-organisatie-voor-economische-samenwerking-en-ontwikkeling-oeso-of-oecd-in-engelsePrognoses van OESO worden bijgeknipt

Voor de OESO was de diagnose meer dan voldoende om haar prognoses te verlagen. In november 2015 ging de organisatie die de economische ontwikkelingen in de grootste industrielanden op de voet volgt nog uit van een toename van de economische activiteiten in 2016 met 3,3%. Een paar maanden later wordt dat al verlaagd naar 3,0%, evenveel als in 2015. De verhoopte versnelling wordt dus opgeheven. En ook in 2017 zal dit doorwerken. Er komt dan een economische groei van 3,3% in plaats van 3,6%. Daarmee glijdt men wat verder weg van het langetermijngemiddelde van 3,75%.

In de VS gooit de dure dollar roet in het eten. De lokale consumptie mag dan op een goed peil blijven, de export en de investeringen blijven achter. En die zijn belangrijk voor de creatie van nieuwe banen en dus voor een verhoging van de loonmassa, wat de consumenten moet toelaten om hun bestedingen duurzaam aan te houden. De OESO knipte de verwachte groei voor de Amerikaanse economie in 2016 dan ook bij van 2,5% naar 2,0%.

Ook in de eurozone slaat de motor niet echt aan. De economische groei ontgoochelt met een bescheiden vooruitgang van 1,4% in 2016, wat 0,4% minder is dan in november werd verwacht. Vooral in Duitsland is er sprake van een teleurstelling. De OESO heeft de vooruitzichten er met 0,5% verlaagd tot 1,3%.

In China, dat een steeds belangrijker deel van de wereldeconomie bepaalt, noemt de OESO de verschuiving van een industriële industrie die vooral op de export is gericht naar een grotere diensteneconomie die het meer van het binnenlands verbruik moet hebben een goede zaak. De organisatie is echter sceptisch over het lokale financiële systeem. Is dat wel sterk genoeg om de economie duurzaam te blijven ondersteunen? Kan het nog een extra inspanning aan? Daarom blijft de raming er voor de economische groei in 2016 ongewijzigd op 6,5%.

Japan, dat al enkele decennia op de sukkel is, mag in 2016 nog een groei van 0,8% verwachten. Dat is weliswaar dubbel zoveel als in 2015, maar toch 0,2% minder dan in 2015.

En ook in de groep van de groeilanden zal de toename van de economische activiteit gematigder zijn. Heel wat van die landen zijn immers producenten van grondstoffen, waardoor de lage prijzen ervan een rem betekenen op de verdere ontwikkeling.

wereldhandelWereldhandel staat onder druk

Hoofdeconomiste Catherine Mann ziet een belangrijke oorzaak in de evolutie van de wereldhandel. In 2015 lag de groei ervan nog maar voor de vijfde keer in vijftig jaar onder de algemene toename van de wereldeconomie. De handel met het buitenland is voor veel landen nochtans een bron van welvaart. Bovendien zorgt die er ook voor dat innovaties zich sneller verspreiden.

Daarnaast zouden de diverse landen ook meer overheidsinvesteringen kunnen doen. Alleen in China en een beetje in de eurozone zijn die recentelijk toegenomen. Elders remden de overheden af, waardoor ze de economische ontwikkelingen niet bevorderden. Volgens de Oeso zorgt een ondersteuning door de overheid nochtans voor een toename van de economie en dus voor een daling van de verhouding tussen overheidsschuld en economische omvang. Bovendien kunnen de overheden nu op lange termijn lenen tegen lage intrestvoeten.

Moeilijke boodschap

Heel makkelijk valt deze laatste aanbeveling wellicht niet te verkopen. Landen die een expansief beleid voeren, zullen een deel van de vruchten van hun inspanningen door toegenomen import immers zien wegvloeien naar andere regio’s. De valutaoorlogen waarbij centrale banken om ter sterkst hun munten probeerden in waarde te doen dalen om meer te kunnen exporteren en zo een deel van de economische problemen uit te voeren, is alvast een teken aan de wand.

De grote wereldwijde afhankelijkheid van de economieën heeft echter ook een voordeel. Eens de motor aanslaat, zal wellicht ook de hele club ervan profiteren.

Johan Van Geyte

Johan Van Geyte

Freelance financieel journalist.

Johan Van Geyte is freelance financieel journalist. Zijn blogs zijn te volgen op het kennisportaal van LYNX en via onze Twitterpagina.