Beste Nederlandse dividendaandelen
Door de lage rente hebben aandelen met een hoog dividend de interesse gewekt van beleggers. Echter, een aandeel met het hoogste dividend hoeft niet het beste aandeel te zijn.

Dividendaandelen met een groeiend dividend worden steeds meer gekocht. Deze aandelen geven een directe vergoeding en de verwachting dat de aandeelhouders in de toekomst meer mogen ontvangen. In dit artikel zet ik de beste Nederlandse dividendaandelen in de AEX voor u op een rij.

Onderwerpen die in dit artikel worden besproken:

  • Sectoren die veel dividend uitkeren
  • Hoogdividendaandelen vs. groeidividendaandelen
  • De beste Nederlandse dividendaandelen

Sectoren die veel dividend uitkeren

Er zijn veelal twee voorwaarden waar bedrijven aan moeten voldoen om veel dividend uit te keren over een lange termijn. Ten eerste moeten bedrijven winst maken die ze kunnen verdelen onder aandeelhouders, want zonder winst is er vaak geen geld om het dividend te betalen. De tweede voorwaarde is dat het bedrijf geen andere, betere doelen heeft voor het geld.

Nederlandse dividendaandelen

Bedrijven die hard groeien zijn vaker geneigd om meer in groei te investeren en keren dus weinig tot niets uit. Dit zorgt ervoor dat bedrijven die veel dividend uitkeren meestal komen uit stabiele, meer gevestigde sectoren zoals: banken, olie-, telecom-, vastgoed- en utiliteitsbedrijven. Uitzondering op deze regel zijn bedrijven die juist via de uitgifte van nieuwe aandelen willen groeien. Deze bedrijven keren juist veel dividend uit om nieuwe aandeelhouders te trekken. Voorbeelden hiervan vindt u voornamelijk in de VS in de vorm van Reit’s en MLP’s. In de AEX zitten deze bedrijven niet en ook geen utiliteitsbedrijven, maar de andere sectoren zijn goed vertegenwoordigd. Sectoren die traditioneel weinig dividend uitkeren zijn technologie-aandelen, al zijn er in deze sector inmiddels ook gevestigde partijen die een dividend uitkeren.

Hoogdividendaandelen vs. groeidividendaandelen

Aandelen met een hoog dividend genereren een mooi inkomen. Door de aankomende afschaffing van de roerende voorheffing zijn deze aandelen nog aantrekkelijker geworden. Het hoge dividend kan vervolgens gebruikt worden om van te leven of kan geïnvesteerd worden in nieuwe aandelen, waardoor de toekomstige dividendinkomsten toenemen.

Het nadeel van hoogdividendaandelen is dat er meestal weinig geld over is voor het bedrijf om te investeren in groei. Daarnaast zijn de verwachtingen voor de toekomstige resultaten minder gunstig. De kans op mindere resultaten in de toekomst en een mogelijke lager dividend zijn dan ook aanzienlijk.

Groeidividendaandelen keren een lager dividend uit, maar houden daardoor meer kapitaal over om te investeren in het bedrijf. De winst kan hierdoor stijgen en de dividendbetalingen kunnen dus uiteindelijk toenemen. Een andere reden dat groeidividendaandelen vaak een lager dividend uitkeren is dat de markt de groeipotentie van deze bedrijven waardeert. Hierdoor is de koers hoger.

Bedrijven die in mindere mate de mogelijkheid hebben om in groei te investeren, doen er verstandig aan om een groter percentage van de winst als dividend uit te keren.

De beste Nederlandse dividendaandelen van 2020

Hieronder een selectie van bekende Nederlandse dividendaandelen met hun dividendpercentage.

ABN Amro dividend = 8,7%

ABN Amro heeft een mooi dividend met 8,7%. Het bedrijf heeft als doel gesteld 50% van de winst uit te keren. ABN Amro heeft weinig ruimte voor groei, omdat het zich vooral op de Nederlandse markt richt. Naast de sterke Nederlandse positie heeft ABN Amro zich meer toegelegd op vermogensbeheer waarmee het een sterke positie in Noordwest-Europa wil bemachtigen. De Activiteiten van ABN Amro hebben minder kredietrisico, maar de tarieven bij vermogensbeheer staan wel onder druk van goedkopere alternatieven zoals ETF’s. ABN Amro heeft door de herkapitalisatie wel een zeer sterke balans en is daardoor in staat relatief veel dividend uit te keren. Met een koerswinst ratio van 7,5 is ABN Amro op dit moment iets goedkoper dan haar grote Nederlandse concurrent ING. In combinatie met een hogere uitbetalingsratio is het dividend van ABN Amro het hoogste dividend in de AEX-index.

Koers ABN AMRO Hoogste Nederlandse dividend aandeel

Unibail-Rodamco-Westfield dividend = 7,8%

Vastgoedbedrijven keren vaak een groot deel van de winst uit in de vorm van dividend, zo ook Unibail-Rodamco-Westfield. Dit is het grootste en tevens het enige vastgoedfonds dat te vinden is in de AEX-Index. Het bedrijf richt zich voornamelijk op luxe winkelcentra, maar dit staat onder druk door de opkomst van online winkelen. Winkelvastgoed is momenteel niet populair bij beleggers die bang zijn voor tegenvallende winkelverkopen en de concurrentie van e-commerce. Hierdoor is het dividend op winkelvastgoedaandelen een stuk hoger dan dat op kantoren of industrieel vastgoed.

Met de overname van Westfield heeft het bedrijf haar activiteiten uitgebreid in de VS. De concurrentie van e-commerce in de VS is echter minstens net zo hevig. Het bedrijf keert met 7,8% het hoogste dividend uit, op ABN Amro na. Op de kleinere Nederlandse indexen, zoals de AMX en ASCX, zijn ook andere vastgoedfondsen te vinden. Als u zich verder wilt verdiepen in vastgoedaandelen, is het artikel waarin de beste vastgoedbedrijven van Nederland worden besproken een goed begin.

Koers Unibail-Rodamco-Westfield Nederlandse dividendaandelen

Aegon dividend = 7,6%

Aegon is een bekende verzekeraar in Nederland en een belangrijk deel van de activiteiten van Aegon is in de VS. Het aandeel is populair wegens het hoge dividend van 7,6% en de lage waardering. De aandelenprijs is slechts 41% van de tastbare boekwaarde. De activiteiten in de VS zijn echter naar mijn mening wat minder interessant. Daarnaast blijkt uit het verkopen van activiteiten in Oost-Europa aan NN group dat Aegon weinig mogelijkheden tot groei heeft. Het verloor de strijd om de Vivat bezittingen van NN Group, dat ook Delta Lloyd overnam. De wat zwakkere balans bij Aegon is ook een mogelijke reden tot zorg. Het dividend is door deze zorgen wel hoger dan dat van concurrenten zoals NN Group en ASR.

Koers Aegon beste Nederlandse dividendaandelen

ING dividend = 6,3%

ING is een ander zwaargewicht in de AEX met een dividendrendement van 6,3%. Het beleid is vergelijkbaar met het beleid van ABN Amro. ING keert  56% van de winst uit. Hierdoor is er meer ruimte voor groei in leningen en ruimte voor investeringen in nieuwe technologieën. Mocht de rente weer toenemen en speciale bankenbelastingen afnemen, dan kan de winst sneller stijgen. ING heeft bovendien groeimogelijkheden buiten de Benelux. Markten zoals Duitsland, Roemenië, Spanje en Australië bieden ruimte om uit te breiden. ING is momenteel laag gewaardeerd met een hoog dividend en lage koers-winstverhouding van 8,1. Het aandeel zit samen met NN Group in de beste 20 aandelen voor 2020 van Wubbe Bos.

Let op: ING is een bank en de bankensector werd tijdens de vorige crisis hard getroffen. Het is niet uitgesloten dat in een volgende crisis banken opnieuw hard getroffen worden.

Koers ING Groep beste Nederlandse dividendaandeel

Randstad dividend = 6,3%

Randstad is een groot, wereldwijd uitzendbureau. Deze sector doet het altijd beter in een krapper wordende arbeidsmarkt en zijn daardoor cyclisch. Het gaat momenteel goed in deze markt, maar in de maakindustrie zien we de eerste problemen. Deze beginnen de markt voor uitzendkrachten te raken. Randstad heeft een vrij sterke balans, maar de schulden lopen recent op. De vrije kasstroom is goed en ruim voldoende om het dividend te betalen en te investeren in groei. Toch maakt de markt zich steeds meer zorgen over de houdbaarheid van de winstgevendheid bij een economische vertraging. Het aandeel Randstad herstelde in het laatste kwartaal van 2019 wanneer de zorgen over economische groei langzaam wegzakten. Het voordeel van deze zorgen is dat het dividend behoorlijk is opgelopen en inmiddels 6,3% bedraagt.

Koers Randstad Nederlandse dividendaandelen

Shell dividend = 6,2%

Royal Dutch Shell is het meest bekende Nederlandse dividendaandeel met een dividendrendement van 6,2%. Het bedrijf heeft met een marktwaarde van $ 240 miljard de hoogste marktwaarde van de AEX. Samen met Unilever en ASML heeft Shell de zwaarste weging in de AEX. Deze is namelijk gemaximaliseerd op 15%. Shell heeft een duidelijke focus op het belonen van de aandeelhouders en groeien in aardgas. Hiernaast blijft er weinig ruimte over voor groei. Shell is daarnaast sterk afhankelijk van de olieprijs, wat zowel positief als negatief uit kan pakken. De recente stijging van de olieprijs heeft de koers van Shell nog niet echt meegetrokken. Wanneer u meer informatie wilt over Shell raad ik u aan mijn vergelijking tussen Shell en Exxon Mobil te lezen.

Koers Shell Nederlandse dividendaandelen

NN Group dividend = 6,0%

NN group is de grootste verzekeraar van Nederland. Deze verzekeraar werd afgesplitst van ING en ging in 2014 naar de beurs. Sindsdien heeft NN Group Delta Lloyd opgekocht en ook een deel van Vivat. Daarnaast heeft NN Group aandelen ingekocht en uitgebreid in Oost-Europa. Verzekeraars zijn geen grote groeibedrijven meer in West-Europa en de VS, maar in Oost-Europa is er nog ruimte voor groei. Daardoor heeft het bedrijf veel ruimte om dividend uit te keren. Het bedrijf heeft last van de lage rente, maar je krijgt het aandeel tegen een lage waardering. De tastbare boekwaarde is nu namelijk € 112, terwijl de aandelenprijs nu $ 33,50 per aandeel is. Het dividend van NN Group is sinds de beursgang regelmatig verhoogd en biedt nog kansen voor groei aangezien het bedrijf slechts een deel van de winst uitkeert. Het aandeel is ook terug te vinden in de 20 beste aandelen voor 2020 volgens Wubbe Bos.

Koers NN Group Nederlandse dividendaandelen

ASR Nederland dividend = 5,4%

ASR is één van de grote Nederlandse verzekeraars. Hoewel ASR niet de grootste speler is, heeft ASR wel zeer sterke posities in bepaalde niches. Zo richt ASR zich niet op standaard levensverzekeringen, maar op meer lucratieve niches. De samengestelde ratio van ASR is 94,7 en stabiel ruim onder de 100. Het rendement op eigen vermogen is uitstekend met 16,8%. Het is zelfs boven het target van ASR zelf dat tussen de 12 en 14% ligt. De koerswinstverhouding van ASR Nederland is zeer laag met 5,7, maar de prijs tot boekwaarde is 0,98. Dit betekent dat de markt de bezittingen van ASR ongeveer op haar boekwaarde waardeert. Als ASR erin slaagt een rendement tussen de 12 en 14% te behalen is de huidige waardering vrij aantrekkelijk.

Koers ASR Nederlandse dividendaandelen

KPN dividend = 4,6%

Telecomdiensten zijn goed bestand tegen recessies, maar de concurrentie duwt de tarieven continu naar beneden. Vooral bij mobiele telefonie krijgt de klant steeds meer voor minder. Dit zet de cijfers van KPN onder druk.

De vrije kasstroom is daarentegen duidelijk hoger dan de winst per aandeel. Wanneer we kijken naar de waardering lijkt het aandeel duur met een koerswinstratio van 23,1. De vrije kasstroom ratio is met 9,5 een stuk aantrekkelijk. Om deze reden is het 4,6% dividend van KPN voorlopig vrij veilig. Twee belangrijke punten voor de toekomst zijn: hoeveel stijgt de winst van KPN en in welke mate moet KPN in nieuwe technologieën investeren? Beiden zijn van belang om de huidige marktpositie te behouden. Grote nieuwe investeringen in bijvoorbeeld 5G of glasvezel kunnen mogelijk de veiligheid van het dividend in de toekomst onder druk zetten.

Koers KPN Nederlandse Dividendaandelen

Unilever dividend = 3,2%

Unilever zit vooral in consumentengoederen, waarvan de consumptie redelijk veilig is in een recessie. Het bedrijf heeft sterke posities in opkomende markten waar de vraag naar consumentengoederen nog snel toeneemt. Het dividend van Unilever is al sinds 1999 elk jaar verhoogd en staat nu op 3,17%. Unilever is daarmee een veilig aandeel en een typisch groeidividendaandeel. Consumenten in ontwikkelde landen geven niet veel meer aan consumentengoederen uit, waardoor de groei vooral uit ontwikkelingslanden moet komen. Recent kwam Unilever met een winstwaarschuwing. Consumentengoederen lijken bovendien last te hebben van meer concurrentie. Via het internet kunnen merken zich richten op kleinere niches en zo marktaandeel van grote merken afsnoepen. Het voordeel dat Unilever heeft, kan hierdoor mogelijk slinken. Het dividend is echter veilig en zal waarschijnlijk blijven groeien, al is het mogelijk dat dat op een iets langzamer tempo gaat dan we van Unilever gewend zijn.

Koers Unilever Nederlandse dividendaandelen

Ahold-Delhaize dividend = 3,2%

De koers van Ahold Delhaize is vrij volatiel, terwijl de prestaties stabiel en sterk zijn. Veel beleggers maken zich zorgen over de toekomst van supermarkten. Deze zorgen verdwijnen af en toe naar de achtergrond en dan schiet de koers omhoog.  Met de huidige koers krijgen aandeelhouders een dividend van 3,2%. Dit is niet veel gezien de zorgen over de toekomst en de relatief trage winstgroei. Ahold-Delhaize geeft echter ook veel geld aan aandeelhouders door het inkopen van eigen aandelen. Toch zijn er ook positieve punten te noemen over Ahold zoals de groei van de online verkopen en de vrije kasstroom. De koers-winstverhouding is 14,4 en de vrije kasstroom is met € 2,59 miljard een stuk hoger dan de winst van € 1,81 miljard. Dit maakt Ahold vrij goedkoop vergeleken met concurrenten. Bovendien presteert het bedrijf een stuk beter dan Carrefour of Tesco.

Koers Ahold Delhaize (AD) Nederlandse dividendaandelen

RELX dividend = 2,3%

RELX heeft een zeer stabiele inkomstenbron in de vorm van abonnementsgelden. Vooral wetenschappelijke titels zijn erg winstgevend en bestand tegen recessies. Grote afnemers van deze titels zijn universiteiten en bibliotheken. Hierdoor is RELX zeer afhankelijk van de overheid. Het dividend is met 2,3% niet hoog. Het dividend kan stabiel groeien, zeker zolang overheden het huidige systeem niet gaan aanpakken. Dit is onwaarschijnlijk waardoor het rendement op aandelen RELX redelijk veilig is.

Koers RELX Nederlandse dividendaandelen

Philips dividend = 2,0%

Philips heeft zich na veel afsplitsingen eindelijk weten te focussen. Het concern richt zich nu op medische apparatuur. De afgesplitste bedrijven zoals ASML hebben het een stuk beter gedaan, maar de laatste jaren doet Philips het zelf ook een stuk beter. De winst zit weer in een duidelijk stijgende trend en de uitgaven in de gezondheidszorg blijven stijgen. Slimme apparatuur van Philips kan helpen deze kosten enigszins onder controle te houden. Met een waardering van 27,6 maal de winst is het aandeel vrij duur geworden. De vrije kasstroom is vergelijkbaar en daardoor blijft Philips relatief duur. Het dividend van 2,0% is echter niet in gevaar en zal mogelijk in de toekomst verhoogd worden.

Koers Philips Nederlandse Dividend aandelen

Aalberts dividend = 1,9%

Aalberts is een industrieel concern, dat zich richt op verschillende niches binnen flow control equipment. Dit betekent dat Aalberts apparatuur ontwikkelt die gebruikt wordt bij het verplaatsen van water en gas. Deze pijpen in combinatie met management- en klimaatsystemen zitten in veel verschillende sectoren, zoals bij installaties van gebouwen, industrie en klimaatcontrole. In geen van deze markten lijkt er op dit moment sprake van een bubbel. Toch is de waardering van Aalberts behoorlijk geslonken tot 16,5 maal de winst. Het bedrijf heeft de omzet weten te verhogen en de netto winstmarge weten te verbeteren van 6,5 naar 8,7%. Ook de komende jaren wordt een behoorlijke winstgroei verwacht voor Aalberts. Hierdoor kan ook het dividend van 1,9% blijven groeien.

Koers Aalberts Nederlandse dividendaandelen

Heineken dividend = 1,7%

Heineken heeft met slimme overnames de groei weten aan te wakkeren. Overgenomen merken als Desperados zijn slim geïntroduceerd en Heineken is erin geslaagd de omzet en winst te verhogen. De sterke marktposities en slimme marketing versterken elkaar. Toch kunnen nieuwe biermerken hier en daar marktaandeel winnen. Of deze partijen een serieuze bedreiging gaan vormen, is op dit moment nog niet duidelijk. De grotere focus op sneller groeiende opkomende economieën is een kans voor Heineken. Met een waardering van 29,4 maal de winst zijn de verwachtingen wel behoorlijk opgelopen. Het dividend van 1,7% is echter zeer veilig en zal ongetwijfeld voorzichtig blijven groeien.

Koers Heineken Nederlandse Aandelen

Wolters Kluwer dividend = 1,6%

Wolters Kluwer is historisch gezien een uitgever, maar heeft zich slim weten om te bouwen tot een aanbieder van informatie voor veel professionals. Het aandeel is één van de grote winnaars van de afgelopen jaren en hierdoor is ook het dividendrendement behoorlijk gezakt tot 1,6%. De waardering is met 29,1 maal de winst ook behoorlijk stevig. Wanneer we echter kijken naar de uitstekende vrije kasstroom dan is de waardering toch niet zo exorbitant. Met 21,3 maal de vrije kasstroom is deze waardering redelijk, zeker gezien het feit dat zowel de omzet als de winst een duidelijk stijgende lijn laten zien. Het aantal uitstaande aandelen laat ook een dalende trend zien, waardoor de winst per aandeel nog sneller toeneemt. Het lange track record van stijgende dividenden zorgt ervoor dat Wolters Kluwer thuishoort in het lijstje van dividend aristocrats.

Koers Wolters Kluwer Nederlandse dividendaandelen

ASML dividend = 0,8%

ASML is het laatste bedrijf in de rij van de beste Nederlandse dividendaandelen. Het is een bedrijf met een sterke positie in de semiconductor industrie. Haar EUV-techniek stelt fabrikanten in staat kleinere en snellere chips te maken. De semiconductor industrie is een groeiende, maar cyclische industrie. Er vindt daarnaast veel innovatie plaats in deze sector en onderzoek is dus van groot belang om positie te behouden.

Mocht deze positie onder druk komen te staan, dan kan het aandeel snel terrein verliezen. Deze ontwikkelingen kunnen snel plaatsvinden. Daarnaast is de markt voor chips erg cyclisch en daar kan ASML veel last van hebben, ondanks de sterke positie van het bedrijf

ASML heeft een laag dividend, maar het dividend kan snel meegroeien met de winst als de markt voor halfgeleiders niet in een recessie beland. ASML moet daarbij ook haar dominante positie behouden. Vanwege het groeipotentieel kan dit een aandeel zijn om in een dividendportefeuille op te nemen.

Koers ASML Nederlandse dividendaandelen

De beste Nederlandse dividendaandelen: de conclusie

Als dividendbelegger heeft u veel keuzes te maken. Kiest u nu voor een hoog dividend of wilt u uw portefeuille meer focussen op dividendgroei? Een sector waar beide opties aanwezig zijn, is de bankensector. Echter, het is verstandig om in uw portefeuille te spreiden en niet te focussen op slechts één sector. In plaats van de keuze om een hoog dividend te ontvangen bij één bedrijf, kunt u ook kiezen voor een portefeuille met daarin meerdere groeiaandelen. Dit geeft u meer spreiding en de groei maakt het mogelijk een dividendverlaging op te vangen.

In dit artikel zijn de beste Nederlandse dividendaandelen besproken. Er zijn buiten de AEX nog veel Nederlandse dividendaandelen te vinden op de AMX en ASCX. Sommige dividendbeleggers vinden dat beleggen in Nederlandse aandelen niet voldoende spreiding geeft. Zij zoeken een betere spreiding en investeren daarvoor in het buitenland. LYNX biedt toegang tot meer dan 100 markten in maar liefst 30 landen.

Artikels over dividendaandelen in de Verenigde Staten of in Europa kunt u ook vinden in het LYNX Beurs & Kennisportaal.

 

De beste Nederlandse dividendaandelen kopen bij LYNX?

Uiteraard is het via het TWS Handelsplatform mogelijk om te beleggen in alle besproken dividendaandelen. Ook kunt u beleggen in andere Nederlandse, Europese en Amerikaanse dividendaandelen.

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Hoogste dagkoers
Laagste dagkoers
---
---
---
---

Displaying the --- grafiek

Displaying today's chart