implied-volatility-indicator-opties
Wat is de implied volatility? Hoe kan u als belegger dit cijfer interpreteren en hoe gebruikt u het in het beleggingsproces?

Op deze vragen krijgt u een antwoord bij het lezen van dit artikel.

De onderwerpen die worden besproken:

 • Volatiliteit
 • Implied volatility – IV
 • Historische volatiliteit – HV
 • Volatility skew
 • Volatility index – CBOE
 • Optieprijzen
 • Hoe implied volatility handelen?
 • Implied volatility bij LYNX

Volatiliteit

De volatiliteit of bewegelijkheid van een markt of producttype, is belangrijk voor elk type belegger, zo ook de optiebeleggers. De opties op een technologieaandeel zullen doorgaans beweeglijker zijn dan de opties van aandeel die actief is in de nutssector. De verschillende soorten volatiliteit uit de optiewereld, worden verder besproken in dit artikel.

Implied volatility – IV

De implied volatility is de toekomstige verwachte volatiliteit of bewegelijkheid van het onderliggende product. Het spreekt voor zich dat deze nooit met 100 procent zekerheid kan worden voorspeld of becijferd. Maar omdat de implied volatility zeer belangrijk is bij de prijsvorming van opties bekijken we dit even van naderbij.

Waarom is de implied volatility nuttig?

Wanneer een handelaar geconfronteerd wordt met een hoge implied volatility van een aandelenoptie, weet hij dat de markt verwacht dat het aandeel sterk zal bewegen. En dit gedurende de looptijd van de betreffende optie.

Een optie met een hoge implied volatility duidt op een optieprijs met een hoge extrinsieke waarde en een volatiele onderliggende waarde. Daartegenover staat een optie met een lage implied volatility en dit duidt op een optieprijs met een lage extrinsieke waarde en een eerder stabiele onderliggende waarde.

De implied volatility geeft de bewegelijkheid weer van de onderliggende waarde in termen van standaarddeviaties. Één standaarddeviatie staat gelijk aan 68 procent. Om het helemaal duidelijk te maken bekijken we even onderstaand voorbeeld.

Aandeel Aandeelprijs Implied volatility Range over 1 jaar
Facebook $170 35 % 110.5 – 229.5
Apple $200 25 % 150 – 250

Facebook heeft in bovenstaand voorbeeld een implied volatility van 35 procent aan een prijs van $170. Dit betekent dat de markt verwacht met 68 procent zekerheid, dat de prijs tussen 110.5 en 229.5 zal liggen binnen dit en één jaar. Hoe komen we aan deze range? De ondergrens = 170 – (170 x 35%). De bovengrens = 170 + (170 x 35%). Dezelfde methodiek geldt voor het voorbeeld Apple.

Wanneer u de verwachte volatiliteit (range) wenst te weten voor een periode, verschillend van één jaar (bijvoorbeeld 30 dagen), kan u onderstaande formule gebruiken:

Formule implied volatility

Wanneer bovenstaande formule wordt toegepast op ons voorbeeld, bekomen we de volgende resultaten.

Aandeel Aandeelprijs Implied volatility Range over 1 maand
Facebook $170 35 % 152.94 – 187.06
Apple $200 25 % 185.67 – 214.33

Het weten van de implied volatility is dus nuttig omdat u weet wat de markt verwacht. Een regel die ook toegepast kan worden op opties. Koop goedkope opties en verkoop dure opties. De implied volatility kan u hierbij helpen.

Historische volatiliteit – HV

De historische volatiliteit is in tegenstelling tot de implied volatility een cijfer die we kunnen berekenen. De HV geeft namelijk de volatiliteit uit het verleden weer. Doorgaans focust een optiebelegger zich op de implied volatility. Hoewel de historische volatiliteit ook meer kan vertellen over de recente prijsbewegingen van een aandeel.

 • Historische volatiliteit > implied volatility; koopsignaal opties.
 • Historische volatiliteit < implied volatility; verkoopsignaal opties.

De historische volatiliteit kan in het handelsplatform van LYNX afgebeeld worden in de grafiek van de onderliggende waarde. Een voorbeeld van de historische volatiliteit op de CAC40-index vindt u hieronder.

historische volatiliteit CAC40 - Implied volatility

Volatility skew

Hierboven hebben we uitgebreid de implied volatility besproken. Het is niet onbelangrijk om de implied volatility te vergelijken tussen opties. Meer bepaald opties met dezelfde onderliggende waarde, zelfde vervaldatum en een verschillende strike. Bij een vergelijking stel je vast dat deze opties een verschillende implied volatility hebben. Dit fenomeen wordt de ‘Volatility skew’ genoemd.

De volatility skew zegt ons iets meer over de vraag naar call opties en put opties. Onderstaand voorbeeld moet het één en ander duidelijk maken.

Situatie:
Koers AEX: € 560
EOE oct19’18 540 P
EOE oct19’18 580 C

Volatility skew - implied volatility

De implied volatility en de prijzen van de put optie liggen hoger dan de deze van de call optie. Merk op dat beide opties even ver out-of-the money liggen. De implied volatility van put opties is altijd hoger dan deze van calls. Dit komt omdat beurzen zeer gestaag stijgen maar in het omgekeerde scenario snel naar beneden crashen.

Een tweede reden is de veronderstelling dat de grote meerderheid van de marktparticipanten longportfolio’s hebben. Wanneer ze hun positie wensen te hedgen is dit mogelijk door put opties te kopen of call opties te verkopen. De grote vraag naar putopties stuwt de prijs naar omhoog. Terwijl het grote aanbod van call opties, de prijs naar beneden brengt.

Volatility Index – CBOE

Voor beleggers is het niet alleen interessant om de implied volatility van een specifiek aandeel te kennen. Ook deze van de volledige markt kan een meerwaarde zijn. De volatiliteitsindex VIX is een indicator voor de volatiliteit van de S&P 500. Voor meer informatie over de VIX-index kan u ‘Hoe de Vix-index een meerwaarde kan zijn voor uw portefeuille?’ lezen.

Optieprijzen

Black-Scholes-Merton is een prijsmodel die gebruikt wordt in de wereld van de opties. Optieprijzen worden beïnvloed door een heleboel factoren. Hier dankt de Black-Scholes formule haar populariteit aan. Het model houdt rekening met:

 • Implied volatility
 • Huidige marktprijs van het onderliggend product.
 • Strikeprijs van de optie.
 • Vervaldatum van de optie
 • De risicovrije interestvoet.

De implied volatility is het enige element die ‘geschat’ wordt in dit model. U kan een vergelijking maken tussen de waardering via het Black-Scholes-Merton model en de eigenlijke optieprijs. Voor de volledigheid vindt u hieronder de formule van Black-Scholes-Merton.

black scholes - implied volatility

Hoe implied volatility handelen?

Een optiebelegger kan naast directionele handel, ervoor kiezen om de richting achterwege te laten en zich te focussen om de volatiliteit. De volatiliteit van een aandeel fluctueert meestal binnen een bepaalde range. Hierbij neemt u best de proef op de soms en vergelijkt u de historische volatiliteit met de implied volatility. Indien de IV sterk verschilt van de historische, kan u aannemen dat deze terug zal evolueren naar de historische volatiliteit.

Volatiliteit spreads

Er bestaan een heleboel spreads. Maar hoe bepaalt u welke strategie u toepast? Wanneer de implied volatility hoog is, zijn de spreads met een negatieve vega interessant. Wanneer de implied volatility laag is, zijn de spreads met een positieve vega interessant. Een hoge IV en negatieve vega zorgt voor een positieve theoretische waarde van de spread. Ditzelfde geldt voor spreads met een positieve vega en lage implied volatility. Uiteraard wordt hierbij uitgegaan van de veronderstelling dat de implied volatility een constante is. In realiteit is dit niet het geval.

Type spread Vega
Long straddle Positief
Long strangle Positief
Long butterfly Negatief
Short straddle Negatief
Short strangle Negatief
Short butterfly Positief

Implied volatility bij LYNX

Vermoedelijk heeft u na het lezen van dit artikel, kriebels om meteen aan de slag te gaan met deze info. Via het professionele handelsplatform van LYNX kan u via de tool ‘Volatility Lab uw kennis van de (implied) volatility in de strijd gooien.
Lees hier wat mogelijk is via het Volatility Lab van LYNX.

Opties kopen en schrijven via LYNX?

Bij LYNX kunt u zeer voordelig beleggen in opties. Met één simpele muisklik handelt u eenvoudig in alle Europese en Amerikaanse aandelenopties en indexopties.

Handelen in opties bij LYNX

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Hoogste dagkoers
Laagste dagkoers
---
---
---
---

Displaying the --- grafiek

Displaying today's chart


Stuur een bericht naar Kevin Verstraete
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.