Financiële begrippen

Premie of agio

Premie of agio definitie

De premie op effecten is het verschil tussen de nominale waarde van een effect en de hogere prijs ervan. De premie wordt vaak uitgedrukt in een percentage. De term premie of agio is ook relevant voor de waardering van opties. De premie geeft aan hoeveel duurder het is om de onderliggende waarde te verwerven door de aankoop van het optierecht, met onmiddellijke uitoefening ervan, in vergelijking met de directe aankoop van de onderliggende waarde. Het tegenovergestelde is de premie of korting.

Portfolio Prijsindex of koersindex
Zoeken in het beursbegrippen woordenboek