Artikel laten voorlezen

Aandelenmarkten tonen zich opeens veerkrachtig. De kunst blijft om het kaf van het koren te scheiden.

ARCADIS vanaf 2021 op dagbasis (log schaal)

ARCADIS vanaf 2021 op dagbasis (log schaal) | TA Loef

Het aandeel Arcadis opende hedenochtend op € 36,06, maar werd gedurende de handelsdag geconfronteerd met verkoopdruk. Op 18 juli jl. opende de beurskoers fors hoger bij € 37,90 maar werd toen ook direct met terugkerend aanbod overspoeld. De slotkoers op 18 juli werd opgemaakt bij € 33,94. Dit koersniveau werd zojuist neerwaarts gepasseerd. Klaarblijkelijk worden koersstijgingen direct aangegrepen om te verkopen. De herstelpogingen lopen stuk tegen de bodemniveaus van 7 maart jl. (= slotkoers € 35,40). Gelet op het dalende trendkanaal dit jaar moet worden gevreesd voor nieuwe dieptepunten. Alleen een slotkoers boven € 35,40 zou deze vrees doen omslaan in argwanende hoop.

VOPAK vanaf 2007 op maandbasis (log schaal)

VOPAK vanaf 2007 op maandbasis (log schaal)  | TA Loef

Het aandeel Vopak trekt negatieve aandacht via de aanhoudende verkoopdruk die tot nieuwe dieptepunten in de beurskoers leidt. Op zoek naar enige houvast en een mogelijke koersbodem komen trendvolgers uit bij de koerstoppen uit 2007 en 2008. In juni 2007 werd een hoogste notering opgemaakt bij € 23,625 en een jaar later (juni 2008) bij € 24,59. Vaak blijken historische draaipunten voor een rolwisseling te zorgen tussen vraag en aanbod. Met andere woorden, de voormalige weerstanden uit 2007 en 2008 zouden nieuwe steun moeten bieden. Indien blijkt dat deze theorie faalt, dan moet de belegger op zoek naar nieuwe referentieniveaus. Voor beleggers in Vopak betekent dit slecht nieuws. De beurskoers kan bij een nieuwe beurscrisis zomaar in waarde halveren.

WOLTERS KLUWER vanaf 2021 op dagbasis

WOLTERS KLUWER vanaf 2021 op dagbasis | TA Loef

De trend in het aandeel Wolters Kluwer blijkt voor de lange termijn positief. In de klim omhoog zijn echter wel weerstanden te overwinnen, zoals de koerstoppen die eind 2021 tot stand kwamen tussen € 103,85 en € 105,25. Trendextrapolatie van de meerjarige stijgende weerstandslijn biedt bij een opwaartse koersuitbraak boven € 105,25 ruimte voor verdere koersstijgingen naar € 113. Het risico van winstnemingen rond € 105,25 is na de onafgebroken rally in de afgelopen weken niet ondenkbaar. Eigenlijk zou dat voor spijtoptanten die de rally gemist hebben nieuwe instapkansen bieden bij een terugval tussen € 99 en € 100. Er kan dan € 13 worden verdiend. Bestaande aandeelhouders die twijfelen wat nu te doen, die respecteren de reeks opeenvolgende hogere intradaybodems in de dagelijkse koersdata. Zij kiezen voor een ‘houden’-beleid en kopen eventueel bij na een terugval naar € 100.

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Hoogste dagkoers
Laagste dagkoers
---
---
---
---

Displaying the --- grafiek

Displaying today's chart