Financiële begrippen

Publiciteitsverplichting

Publiciteitsverplichting definitie

Beursgenoteerde ondernemingen die tot de handel op de beurs zijn toegelaten, zijn onderworpen aan verschillende openbaarmakingsvereisten, afhankelijk van het handelssegment. De aandelenvennootschappen zijn verplicht om regelmatig informatie te publiceren over de ontwikkeling van hun bedrijf. Ook bedrijfsnieuws dat relevant is voor de koers van het aandeel moet snel worden gepubliceerd. De openbaarmakingsplicht, ofwel publiciteitsverplichting, dient om een uniform minimum aan informatie voor aandeelhouders te waarborgen. Indien een bedrijf ook na sancties niet aan de informatieplicht voldoet, kan zij uiteindelijk worden geschorst.

Prospectus (toelatingspostectus) Put of put optie
Zoeken in het beursbegrippen woordenboek