Financiële begrippen

Vastgoed

Vastgoed definitie

Vastgoed is de naam die wordt gegeven aan onroerend goed zoals huizen, gebouwen en grond (onroerend goed). Voor gebouwen wordt een onderscheid gemaakt tussen commercieel, residentieel, bijzonder en sociaal vastgoed. Commercieel vastgoed voor commerciële doeleinden (bv. productiehal, kantoorruimte of detailhandel), residentieel vastgoed voor residentieel gebruik, speciaal vastgoed voor een bepaald doel (bv. stations, havens, voetbalvelden enz.) en sociaal vastgoed voor sociale doeleinden (bv. bejaarden- of verpleeghuis, ziekenhuis enz.).

Valutarisico Vastgoedfonds
Zoeken in het beursbegrippen woordenboek