Maximaliseer uw portefeuille: gids voor het uitlenen van effecten

Door Maximaliseer uw portefeuille: gids voor het uitlenen van effecten


Artikel laten voorlezen

Geschatte leestijd: 5 minutes

In de hedendaagse financiële wereld zijn beleggers voortdurend op zoek naar innovatieve manieren om hun rendement te maximaliseren en hun portefeuille te optimaliseren. Een van deze methoden, die zowel interesse als vragen oproept, is het uitlenen van effecten.

In dit artikel leest u wat het concept is. Wat de voordelen zijn en wat de potentiële risico’s zijn.

Wat is het uitlenen van effecten?

Effecten uitlenen biedt beleggers de kans om extra inkomsten te genereren met hun volledig betaalde effectenportefeuille. Dit wordt mogelijk gemaakt door deelname aan een programma voor het uitlenen van effecten. Beleggers geven hierbij toestemming voor het uitlenen van hun effecten aan derde partijen, die deze kunnen gebruiken voor short sales, waarbij wordt gespeculeerd op de daling van de koers van de effecten. Als tegenprestatie ontvangen beleggers een vergoeding of rente, welke dagelijks wordt bijgeschreven op basis van de heersende markttarieven.

Stock Yield Enhancement Program | SYEP LYNX | uitlenen van effecten

De hoogte van deze vergoeding varieert afhankelijk van vraag en aanbod en kan uiteenlopen van 0,20% tot wel enkele tientallen procenten op jaarbasis. Beleggers ontvangen de helft van deze vergoeding, terwijl de andere helft naar de broker gaat als vergoeding voor het beheer en de administratie van het programma. Brokers zorgen ervoor dat er altijd minimaal 102% van de totale waarde van de uitgeleende effecten als tegenwaarde op de rekening van de belegger staat, als vorm van dekking en zekerheid.

Voordelen en overwegingen

Het grootste voordeel van deelname aan een effectenuitleenprogramma is de mogelijkheid om een vergoeding te ontvangen voor het uitlenen van uw effecten. Dit stelt u in staat om extra inkomsten te genereren zonder uw effecten te verkopen, wat bijdraagt aan een efficiëntere benutting van uw beleggingsportefeuille. Daarnaast draagt het uitlenen van effecten bij aan de verhoging van de liquiditeit in de markt, wat leidt tot een efficiëntere prijszetting van effecten.

Echter zijn er belangrijke overwegingen. Uitgeleende effecten vallen niet onder de bescherming van de Securities Investor Protection Act uit 1970. De SEC vereist dat brokers een equivalent in contanten aanhouden als onderpand, gelijk aan de waarde van de uitgeleende effecten. Het is ook van belang te realiseren dat uitgeleende effecten vaak worden gebruikt voor short selling, wat invloed kan hebben op de marktwaarde. Bovendien verliest u het stemrecht over de uitgeleende effecten.

Het is belangrijk om de beschikbare effecten voor uitlening in overweging te nemen. Het programma voor effecten uit te lenen, is niet bij iedere online broker hetzelfde. Doorgaans kunnen we veronderstellen dat een breder scala aan uitleenbare effecten aantrekkelijker is.

Bij het deelnemen aan programma’s zoals het Stock Yield Enhancement Program (SYEP), is het essentieel om bewust te zijn van het tegenpartijrisico, oftewel het risico dat de tegenpartij niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Dit risico wordt bijzonder relevant wanneer effecten worden uitgeleend, omdat er een kans bestaat dat de partij waaraan de effecten zijn uitgeleend, niet in staat zal zijn deze terug te geven of de overeengekomen vergoeding te betalen. Om deze reden is het van cruciaal belang om te kiezen voor een programma dat wordt aangeboden door een gerenommeerde en financieel stabiele partij. Een betrouwbare broker investeert doorgaans in stevige risicobeheersystemen en -processen, bovenop het toegewezen onderpand, om de blootstelling aan tegenpartijrisico’s te beperken en zorgt voor voldoende zekerheid.

Praktijkvoorbeeld van effecten uitlenen

Om de werking van effecten uitlenen en de berekening van de vergoeding te illustreren: stel dat een belegger deelneemt aan een effectenuitleenprogramma en 1.000 aandelen van een bedrijf worden uitgeleend tegen een koers van $ 10 per aandeel. Dit vertegenwoordigt een waarde van $ 10.000. Bij een jaarlijks vergoedingspercentage van 10% voor deze aandelen, zou de dagelijkse vergoeding, gebaseerd op 360 dagen per jaar, neerkomen op $ 2,77. Dit bedrag wordt vervolgens gedeeld tussen de belegger en de broker, resulterend in een dagelijkse vergoeding van $ 1,385 voor de belegger.

Door effecten uit te lenen, kunnen beleggers dus profiteren van hun aandelenportfolio door extra inkomsten te verwerven, zonder dat ze hun aandelen hoeven te verkopen. Dit maakt het een aantrekkelijke optie voor beleggers die hun investeringen willen optimaliseren en tegelijkertijd potentieel willen profiteren van marktbewegingen.

Deelname aan het SYEP via LYNX

Via LYNX kunnen klanten deelnemen aan het Stock Yield Enhancement Program (SYEP). Voor deelname is een margerekening of cashrekening nodig met een waarde van meer dan $ 50.000. De inschrijving voor het SYEP is eenvoudig te regelen via het LYNX+ Handelsplatform.

Het SYEP stelt u in staat om aandelen, preferente aandelen en ETF’s uit te lenen in de VS, Europa, Hongkong en Canada. In de VS is het SYEP ook van toepassing op OTC-aandelen en bedrijfsobligaties. Bedrijfsobligaties in de EU en overheidsobligaties in de VS komen niet in aanmerking.

U kunt zich op elk moment afmelden voor het programma, ongeacht of uw aandelen op dat moment zijn uitgeleend. Dit doet u eenvoudig via de instellingen in uw rekening. Het verwerken van uw afmelding neemt enkele werkdagen in beslag.

Deelname SYEP via LYNX | Stock Yield Enhancement Program | SYEP beleggen

Voor meer informatie omtrent een activering van het SYEP en voor een rekening via LYNX, kunt u altijd terecht op het Service Center.