Wat is correlatie?

Door Hirgent Cekaj


Artikel laten voorlezen

Het is belangrijk dat u zoveel mogelijk kennis opdoet over de markten en hoe ze werken met elkaar. Correlatie tussen markten is zo een bron van informatie die u zeker onder de knie moet krijgen. Correlatie is de meest gebruikte statistische maat om relaties tussen markten te beoordelen. Correlatie moet echter voorzichtig worden uitgeoefend, anders kan het leiden tot verkeerde interpretaties en conclusies. In dit artikel bekijken we wat correlatie is en hoe u het kunt gebruiken voor uw beleggingen.

De volgende onderwerpen worden besproken:

Correlatie beleggen

Wat betekent correlatie?

In de wereld van de financiële markten bepaalt correlatie hoe en wanneer de prijzen van verschillende financiële instrumenten ten opzichte van elkaar bewegen. Met betrekking tot aandelen, valuta’s, grondstoffen, enz., is correlatie het gedrag dat bepaalde markten vertonen wanneer ze gelijktijdig in één richting of in verschillende richtingen bewegen.

Twee valutaparen waarvan de waarden tegelijkertijd in dezelfde richting bewegen worden beschouwd als een positieve correlatie. Een goed voorbeeld van positief gecorreleerde valutaparen zijn de GBPUSD en de EURUSD. Wanneer de GBPUSD lager handelt, zal de EURUSD dat vaak ook doen.

Een negatieve correlatie tussen markten treedt op wanneer er twee of meer markten zijn die tegelijkertijd in tegengestelde richtingen handelen. Een goed voorbeeld van dit fenomeen is de prijs van staatsobligaties en de rentetarieven. Naarmate de rente stijgt, daalt de koers van de obligatie.

Typen correlaties

Er zijn drie herkenbare vormen van correlatie: positief, negatief en geen correlatie. Als de prijzen van twee markten tegelijkertijd in dezelfde richting omhoog of omlaag gaan, vertonen ze een positieve correlatie, die zowel sterk als zwak kan zijn.

Als een markt echter de neiging heeft om naar beneden te gaan wanneer een ander stijgt, is de correlatie negatief. De mate van correlatie wordt meestal gemeten als een getal, van -1 tot +1, ook wel correlatiecoëfficiënt genoemd, en wordt vastgesteld door de historische prestatie van de markt te analyseren.

Als twee markten bijvoorbeeld een correlatie van +0.5 hebben, betekent dit dat, historisch gezien, wanneer de waarde van een van de markten steeg of daalde, er een overeenkomstige stijging of daling was in dezelfde richting van de waarde van de gecorreleerde markt, ongeveer 50 procent van de tijd.

Omgekeerd betekent een correlatie van -0.8 dat analyse van historische marktgegevens laat zien dat de markten ten minste 80 procent van de tijd in tegengestelde richtingen bewegen. Een nul-correlatie betekent dat de markten niet gecorreleerd zijn. Dit betekent dat de prijsbeweging van de ene markt geen merkbaar effect heeft op de prijsactie van de andere markt.

Het is ook essentieel om te begrijpen dat het feit dat correlaties gemiddeld over een bepaalde periode bestaan, niet noodzakelijk betekent dat ze altijd bestaan. Valutaparen of aandelen die het ene jaar sterk gecorreleerd kunnen zijn, kunnen uiteenlopen en het volgende jaar een negatieve correlatie vertonen.

Gecorreleerde markten

Het is gebruikelijk om correlaties te vinden tussen de meest verhandelde valuta’s en grondstoffen.

De Canadese dollar is bijvoorbeeld gecorreleerd met de olieprijs, aangezien Canada een belangrijke olie-exporteur is, terwijl de Japanse yen negatief gecorreleerd is met de olieprijs, aangezien het al zijn olie importeert. Op dezelfde manier heeft de Australische dollar een hoge correlatie met de prijzen van goud. De Nieuw-Zeelandse dollar is dan weer gecorreleerd met landbouwfutures, zoals rundvee-of maïsfutures.

Andere veel voorkomende voorbeelden van gecorreleerde marktrelaties zijn:

Aandelen van luchtvaartmaatschappijen en olieprijzen

Hogere olieprijzen leiden tot hogere prijzen voor vliegtuigbrandstof en diesel en aangezien brandstof een van de belangrijkste uitgaven voor luchtvaartmaatschappijen is, wordt een piek in de brandstofkosten doorberekend aan de consument door middel van hogere luchtvaarttarieven. Dit heeft de neiging om de Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen het hardst te treffen omdat de meeste van hen, in tegenstelling tot de Europese en Aziatische luchtvaartmaatschappijen, zich niet indekken of een verzekering hebben afgesloten voor hogere olieprijzen.

Delta Airlines & Olie correlatie koers

Aandelenmarkten en goud

De relatie tussen aandelen en de goudprijs wordt breed bediscussieerd. De standaard opvatting is dat deze twee markten negatief gecorreleerd zijn: als aandelen omhoog gaan, duikt goud lager, en vice versa. Dit is inderdaad ook vaak het geval, omdat goud een veilige haven is, dus wanneer beleggers in de defensieve modus gaan, kunnen ze de voorkeur geven aan goud boven relatief risicovolle aandelen.

S&P 500 en Goud correlatie koers

Waarom is correlatie belangrijk voor beleggers?

In de wereld van beleggen wordt de correlatie van markten nauwlettend bestudeerd, aangezien vermogensallocatie gericht is op het combineren van beleggingen met een lage of negatieve correlatie om de volatiliteit van de portefeuille te verminderen. Het hebben van een combinatie van beleggingen met een lage correlatie vermindert de volatiliteit van de portefeuille. Dit geeft een handelaar of portefeuillemanager de ruimte om agressief te investeren. Dit betekent dat als een belegger bereid is een bepaalde mate van volatiliteit te accepteren, hij zijn geld kan steken in investeringen met een hoog risico. Deze combinatie van laag of negatief gecorreleerde beleggingen om de volatiliteit terug te brengen tot aanvaardbare niveaus, staat bekend als portefeuilleoptimalisatie.

Op correlatie gebaseerde handelsstrategie

Hoewel positieve en negatieve marktcorrelaties een aanzienlijk effect hebben op de markt, is het voor beleggers van vitaal belang om op de juiste momenten de transacties te verrichten. Dit komt omdat er momenten zijn waarop de relatie verbroken wordt – dergelijke momenten kunnen erg kostelijk zijn als een belegger niet snel begrijpt wat er aan de hand is.

Het concept van correlatie is een essentieel onderdeel van technische analyse voor beleggers die hun portefeuilles willen diversifiëren. Tijdens perioden van grote marktonzekerheid is het een gebruikelijke strategie om een ​​portefeuille opnieuw in evenwicht te brengen door enkele beleggingen die een positieve correlatie hebben, te vervangen door andere beleggingen die een negatieve correlatie met elkaar hebben.

In dit geval heffen de bewegingen van de marktprijzen elkaar op, waardoor het risico van de belegger wordt verminderd, maar ook het rendement. Zodra de markt stabieler wordt, kan de belegger beginnen met het sluiten van zijn negatief-gecorreleerde posities.

Een voorbeeld van negatief gecorreleerde producten die in dit type handelsstrategie worden gebruikt, is een aandeel en een putoptie op hetzelfde aandeel. Een putoptie zal in waarde stijgen naarmate de prijs van het aandeel daalt.

Risicobeheer voor op correlatie gebaseerde strategieën

Een goed risicobeheer is essentieel bij het nemen van beleggingsbeslissingen om de negatieve effecten van verlies te verminderen. Door de moderne portefeuilletheorie te gebruiken, kunt u uw totale risico binnen uw portefeuille verminderen en mogelijk zelfs uw totale rendement verhogen door te investeren in positief gecorreleerde markten.

Deze strategie zal u in staat stellen om kleine verschillen vast te leggen en te beperken, aangezien de markten in het algemeen sterk gecorreleerd blijven. Naarmate de divergentie van de marktprijzen aanhoudt en de correlatie begint te verzwakken, moet u de relatie zorgvuldig onderzoeken om na te gaan of de correlatie verslechtert. Als dat het geval is, moet u de belegging afsluiten of een andere handelsaanpak kiezen als reactie op de verandering in de markt.

Handelen in aandelen bij LYNX?

LYNX geeft u de mogelijkheid om zelf in aandelen van bijna ieder beursgenoteerd bedrijf ter wereld te beleggen. U heeft toegang tot ruim 100 beurzen in 30 landen. Bekijk het aanbod: