Wat betekent solvabiliteit voor een belegger?


De solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit zijn de drie meest gebruikte kengetallen om de gezondheid van een bedrijf in kaart te brengen.

Solvabiliteit is één van de eerste parameters die een bank bekijkt voor kredietverlening. Het zegt namelijk iets over de terugbetalingscapaciteit indien het bedrijf failliet gaat. Maar bekijkt u deze ook als belegger?

Na het lezen van dit artikel weet u of het aangewezen is een solvabiliteitsonderzoek te koppelen aan uw beleggingsbeslissing.

De onderwerpen die we in het artikel over solvabiliteit behandelen:

  • De betekenis van solvabiliteit.
  • Hoe solvabiliteit berekenen en wat zijn de formules?
  • Wat is een gezonde solvabiliteit?
  • Hoe zit het met solvabiliteit van banken?
  • Fundamentele analyse bij LYNX.

Wat betekent solvabiliteit voor een belegger

Solvabiliteit berekenen

Door de bovenstaande formules toe te passen, komt u tot een solvabiliteitsonderzoek. Solvabiliteit controleren is belangrijk voor schuldeisers, banken, regulators, onderneming zelf en de aandeelhouders. Het zegt namelijk wat over de financiële sterkte van een bedrijf.

Solvabiliteit berekenen geeft de solvabiliteitsratio weer van een onderneming en zegt iets over de terugbetalingscapaciteit. In de optiek van de aandeelhouder is het belangrijk op te merken dat een dividend een verlaging van het eigen vermogen inhoudt. Wat dus eigenlijk ook wil zeggen dat het bedrijf minder solvabel wordt.

Een gezonde solvabiliteit

Indien we ons afvragen wat een goede of gezonde solvabiliteit is, moeten we eerst een onderscheid maken in de verschillende sectoren. In welke sector is het bedrijf actief? Is deze sector kapitaalintensief? Dit zijn vragen die belangrijk zijn om te bepalen of een solvabiliteitsratio van een bedrijf goed, slecht of voldoende is. Een financiële instelling zal doorgaans een lagere solvabiliteit hebben dan een industrieel bedrijf.

Vuistregel is dat een hoge solvabiliteitsratio beter is dan een lage solvabiliteitsratio. Doorsnee wordt een solvabiliteitsratio tussen 25 en 40 procent als goed beschouwd. Bij financiële instellingen is dit opmerkelijk lager.Merk op dat een berekening van de solvabiliteit een momentopname is. U doet er dus goed aan om dit kengetal meerdere malen te berekenen doorheen de tijd. Zo ziet u ook de evolutie van uw solvabiliteitsonderzoek. Het komt er eigenlijk gewoon op neer om een gezonde balans te vinden tussen eigen vermogen en vreemd vermogen.

Solvabiliteit van financiële instellingen

Bij financiële instellingen bestaat de balans voor een groot stuk uit de deposito’s van particuliere beleggers en banken. Bij een run on the bank kan het kaartenhuisje volledig invallen want dan wordt het eigen vermogen volledig weggevreten. Voorbeeld hiervan is Northern Rock tijdens de kredietcrisis.

Om bovenstaand probleem het hoofd te bieden kijken we richting de Bazel-akkoorden.
Deze akkoorden hebben tot doel om de solvabiliteit van de financiële sector te vrijwaren. Doorheen de jaren is door het Bazel-Comité verschillende soorten bankkapitaal  en ratio’s ontwikkelt. Denk hierbij aan tier 1 kapitaal, tier 2 kapitaal en de cooke-ratio. Dit heeft ervoor gezorgd dat de banken niet meer oneindig risico kunnen nemen met het geld dat bij hun geparkeerd staat. Volgens Basel III moet het eigen vermogen van een bank tussen 3 en 6 procent van het balanstotaal bedragen.

Fundamentele analyse bij LYNX

Zoals aangehaald in eerdere artikels over fundamentele analyse zijn er vele stukjes die samen leiden tot een goede fundamentele analyse. De solvabiliteit die we hier hebben besproken is maar één stukje van de puzzel. Andere puzzelstukjes zijn bijvoorbeeld rentabiliteit, quick ratiokoers-winstverhouding, EBIT en EBITDA.

Klanten van LYNX kunnen in het trading platform de balans en resultatenrekening bekijken van elk bedrijf. Hieronder ziet u bijvoorbeeld de balans van het bedrijf Proximus.

Balans handelsplatform LYNX - solvabiliteit fundamentele analyse

Voor lezers die nog geen klant zijn bij LYNX, is het mogelijk om allerlei fundamentele ratio’s te raadplegen van de belangrijkste Europese en Amerikaanse bedrijven. U vindt er aandelen teruig uit de BEL20, CAC40, AEX25, DAX30, EuroStoxx 50, Nasdaq100 en de Dow Jones.

Zelf beleggen bij LYNX

LYNX geeft u de mogelijkheid om zelf in aandelen van bijna ieder beursgenoteerd bedrijf ter wereld te beleggen. U heeft toegang tot ruim 100 beurzen in 30 landen. Bekijk het aanbod:

Meer informatie