Beurscrash 2019
Beurscrashes; veel beleggers zijn er bang voor. In 2019  stegen de aandelenbeurzen met ruim 30%. Veel beleggers vragen zich af of er in 2020 nog meer in het vat zit of dat er wellicht een beurscrash in zicht is.

Welke signalen wijzen op een beurscrash en hoe kunt u zich hierop voorbereiden?

In dit artikel bespreek ik eerst enkele beurscrashes uit het verleden. Daarna bespreek ik de huidige situatie en wat u kunt doen bij een eventuele beurscrash.

De volgende onderwerpen worden besproken:

Wat is een beurscrash?

Beurscrash betekenis

Een beurscrash of beurskrach, kenmerkt zich door een (plotseling) sterke daling van de beurskoersen. De overgrote meerderheid van de markt zal sterk in waarde afnemen. De daling gaat veelal gepaard met paniek en heeft bovendien vaak sociaal economische gevolgen.

De termen beurscrash en bearmarket zijn geen synoniemen, maar zijn wel nauw aan elkaar verbonden. Toch is een beurscrash wat anders dan een zogeheten bearmarket, waarbij koersen over langere tijd gestaag dalen. Normaliter spreken we van een bearmarket nadat een markt 20% van zijn waarde is verloren vanaf de top. Een ‘kortstondige’ beurscrash kan echter ook plaatsvinden in een bullmarkt, zoals bijvoorbeeld in 1987.

Een ‘echte’ beurscrash is veelal een kwestie van dagen tot enkele weken waarin de koersen extreem hard dalen. Beleggers spreken meestal van een crash als de markten bijvoorbeeld dalen met 40% á 50%, zoals we bijvoorbeeld in 2000 en 2008 hebben gezien. Deze dalingen duurden vaak zelfs maanden tot enkele jaren. Zo een markt waarbij de prijzen langzaam steeds verder dalen zonder grote schokken noemt men ook wel een ‘sluipcrash’.

Saillant detail: De maand oktober staat berucht als een echte crashmaand, doordat twee bekende en grote beurscrashes plaatsvonden in deze maand, die van 1929 en 1987.

Beurscrashes uit het verleden

Wanneer er een nieuwe beurscrash plaatsvindt, is natuurlijk nooit exact te voorspellen en gebeurtenissen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Beurscrashes hebben vaak verschillende redenen en vinden bovendien plaats in een andere tijd. Toch kunnen we van de geschiedenis te leren en correlaties proberen te herkennen. Door naar gebeurtenissen uit het verleden te kijken, kunnen we ontdekken wat de oorzaken waren van eerdere beurscrashes. Ik bespreek hieronder de 4 belangrijkste beurscrashes uit het verleden.

Beurscrash 1929

De beurscrash van 1929 in New York (donderdag 24 oktober 1929) ook wel bekend als Zwarte Donderdag, was de eerste beurskrach met wereldwijde gevolgen. Aandelenkoersen op de NYSE begonnen ineens extreem te dalen, waardoor beleggers in paniek hun aandelen verkochten. Hierdoor ontstond een domino-effect. Uiteindelijk sloot de Dow Jones in 1 dag 15% lager en de index in Amsterdam verloor ruim 12%. In circa anderhalve maand tijd verloor de Dow zelfs bijna 50% van zijn waarde.

De krach van 1929 was het startschot van de crisis van de jaren ’30, de grootste economische depressie ooit. De krach werd gevolgd door een bankencrisis en een internationale schuldencrisis, waarvan de directe gevolgen vrijwel het gehele decennium voelbaar bleven. Pas in 1932 zette de Dow Jones zijn bodem, de index was op dat moment met 89%(!) in waarde gedaald.

Oorzaken beurscrash 1929

De crisis was een direct gevolg van de Eerste Wereldoorlog. De Amerikaanse boeren verleenden in die tijd veel voedselhulp aan Europa. Toen Europese boeren weer zelf voedsel gingen verbouwen kwamen de Amerikaanse boeren met een overschot te zitten, waardoor de prijzen hard daalden. Dit zorgde voor enorme schulden, wat nadelig was voor de plattelandsbanken. Bedrijven die rendabel en solvabel waren konden geen leningen meer aangaan door de liquiditeitscrisis na de beurscrash van 1929. Hierdoor was het voor ondernemingen niet meer mogelijk om investeringen te doen en werknemers te betalen. Doordat de werknemers niet meer betaald konden worden, volgden er een heleboel ontslagen. Tegen 1933 zou meer dan een kwart van de Amerikaanse bevolking werkloos zijn geweest.

Toen de Verenigde Staten in 1929 door de crisis in eigen land deze steun opzegden, werd Duitsland meteen in de recessie meegezogen. Werkloosheid nam enorm toe, bestedingen en investeringen namen af. Mede door de zwakke economie kon Adolf Hitler in 1933 als populistische rechts-extremist makkelijk aan de macht komen.

1929
Wereldberoemde foto gemaakt op Wall Street tijdens de beurscrash van 1929 (Wall Street Journal, October 11, 2008).

Beurscrash 1987

Een andere bekende beurscrash is die van 19 oktober 1987, ook wel bekend als “Black Monday”. Op de vrijdag ervoor sloot de Dow Jones index al 4% lager, om vervolgens op maandag met een verlies van 9% te openen. Opnieuw raakten beleggers in paniek, waardoor iedereen tegelijk naar de uitgang begon te rennen en het verlies die dag opliep tot 25%(!). Deze dag is nog altijd recordhouder van de grootste daling op één beursdag.

De dag daarna stond de index aanvankelijk nog eens 7% in het rood om vervolgens een bodem neer te zetten en hoger te sluiten.  De daling had vooral te maken met de sterk opgelopen kapitaalmarktrente. Nadat de Amerikaanse minister James Baker zich in het weekend ook nog eens kritisch uitliet over het economische beleid van de Duitsers, was het hek helemaal van de dam.

Volgens sommige verergerde de daling door automatische handelssystemen, die destijds nog relatief nieuw waren op de beurs. De daling creëerde een domino-effect, waardoor steeds meer stoploss-orders werden geactiveerd. De Federal Reserve verlaagde de beleidsrente, en ook de lange rente die de dagen voor de crash tot boven 10% was gestegen daalde weer tot onder dit niveau. De paniek was snel weer wedergekeerd en de aandelenmarkten vervolgden hun weg omhoog.

Beurscrash 2000

We zijn aangekomen bij de crashes die bij de huidige generatie beleggers wellicht wat verser in het geheugen staan.

De crash van 2000, ook wel bekend als de “Dotcom bubble”, was een typische sluipcrash. Door de internethype waren er tussen 1997 en 2000 enorm veel nieuwe internetbedrijven bijgekomen en stegen vele aandelen tot recordhoogtes. Een combinatie van snel stijgende koersen van aandelen, grootschalige beursspeculatie door individuen en makkelijk verkrijgbaar investeringskapitaal creëerden een enorme zeepbel op de aandelenmarkten.

Eind jaren ’90 heerste er een euforische stemming waarin gewone particulieren helemaal opgingen in de waan van de dag. Hierdoor kregen bedrijven, die vaak niet eens winstgevend waren, enorm hoge waarderingen. De realiteit was volledig zoek. Uiteraard konden vele bedrijven de verwachtingen niet waarmaken, waardoor in 2000 deze bubbel knapte. Tussen 2000 en 2002 verloor de Nasdaq, de Amerikaanse technologiebeurs, 83% aan waarde. Ook de S&P 500 verloor circa 50% aan waarde in dezelfde periode. De beurscrash zorgde wereldwijd voor een milde economische recessie.

Beurscrash 2008

De meeste recente beurscrash is die van 2008 en staat beter bekend als de kredietcrisis. Deze term dekt niet de gehele lading van deze crisis. Zoals u weet merken we de gevolgen van deze crisis nog tot op de dag van vandaag. De crisis werd in belangrijke mate veroorzaakt door een stagnerende huizenmarkt in de VS. Vanaf medio 2006 namen betalingsachterstanden duidelijk toe, met name bij de zogeheten subprime-hypotheken (laagste segment). Tevens bereikte een toenemend aantal hypotheekleningen het einde van hun rentevaste periode, en werden de huiseigenaren geconfronteerd met een aanmerkelijk hogere rente. Hun lasten namen daarmee sterk toe. In sommige situaties kon hierdoor sprake zijn van een verveelvoudiging van de maandelijkse lasten.

De Amerikaanse banken hadden deze subprime-hypotheken gebundeld en verpakt als ‘veilige’ obligaties. Veel banken kwamen hierdoor in de problemen en werden genoodzaakt voor honderden miljarden af te schrijven op gekochte obligaties. Door onderling wantrouwen droogde de interbancaire geldmarkt op. Banken durfden elkaar geen geld meer te lenen. De gehele daling tussen 2007 en 2009 kan een sluipcrash worden genoemd; over de hele wereld daalden indices met ruim 50%. Er zaten ook periodes bij waarin beurskoersen binnen enkele dagen/weken tientallen procenten verloren. De Nederlandse AEX-index daalde in de eerste week van oktober 2008 met 25%.

Complexe financiële producten – CDO’s 

De hypothecaire leningen werden door hypotheekbanken niet zelf gefinancierd, maar werden relatief snel door de hypotheekbanken aan derden doorverkocht. Dit proces staat bekend als securitization, en de daaruit resulterende obligaties als mortgage backed securities (MBS). Een verdere innovatie van dit product vond plaats door middel van collateralized debt obligations (CDO’s). Hierbij werd binnen een pakket obligaties een onderlinge rangorde aangebracht ten aanzien van de volgorde waarin betaling van rente en aflossing zou worden ontvangen.

Mede doordat deze producten gecombineerd werden met derivaten, werd het moeilijk om in te schatten wat de waarde hiervan was. Michael Lewis, auteur van ‘The Big Short’, profiteerden van de crash door short te gaan in deze CDO’s. 

Is er een beurscrash in 2020 op komst?

Zoals u hierboven heeft kunnen lezen, ontstaat een beurscrash om verschillende redenen. Er spelen vaak wel problemen op de achtergrond, maar markten zijn nou eenmaal goed in overdrijven. Anders gezegd; beleggers zijn niet rationeel en laten zich leiden door geld of de ‘fear of missing out‘. Het is erg lastig om een beurscrash te timen en dus om te voorspellen over een beurscrash in 2020 in aantocht is. Een mooi beursgezegde luidt dan ook: The market can stay irrational longer than you can stay solvent.

Grote beurscrashes lijken achteraf altijd voorspelbaar, en dit wordt aangeduid met het ‘Black-Swan’ begrip. De zwarte zwaan is een begrip uit de economische wetenschap dat een onverwachte gebeurtenis aangeduid, een gebeurtenis die (bijna) niemand van tevoren heeft zien aankomen of heeft voorspeld. Deze gebeurtenissen hebben vaak een enorme impact op de wereld en zijn veelal schadelijk voor de welvaart. Kenmerkend is het feit dat het achteraf vaak juist allemaal logisch te verklaren is en dat iedereen het had kunnen zien aankomen.

Welke signalen zijn er nu voor een beurscrash in 2020? 

Of er een beurscrash komt is dus lastig te zeggen. Er zijn altijd wel redenen te bedenken waarom de aandelenmarkten zouden moeten crashen. Echter, er zijn ook genoeg redenen te verzinnen waarom dit niet zal gebeuren. We zullen hieronder enkele veel gehoorde beurscrash indicatoren bespreken.

1. Enorme schulden

In de Verenigde Staten is de schuldenberg opgelopen tot boven de $ 23 biljoen, oftewel $ 23.000 miljard. Het Bruto Binnenland Product van de Verenigde Staten is iets minder dan $ 22.000 miljard. De ratio van de schuld ten opzichte van het BBP (debt-to-GDP ratiois dus opgelopen tot boven de 106%. Dit betekent dat de totale schuld in de VS zo’n 6% hoger ligt dan wat de totale economie in een jaar produceert. Hoewel dit gevaarlijk klinkt, hoeft dit voorlopig nog geen problemen te veroorzaken.

Zolang de Verenigde Staten in staat is om deze schulden te blijven betalen, zal de enorme schuld niet voor problemen zorgen. Die schuld blijft betaalbaar zolang de rentes laag blijven. Zolang investeerders geloven dat de Amerikanen aan de betalingen van hun schulden kunnen voldoen, is er niks aan de hand. Zij zullen hun vermogen stallen in Amerikaanse staatsobligaties, wat een drukkend effect op deze rentestanden heeft.

Een goede vergelijking valt te maken met de economie van Japan. Het land heeft al jaren een debt-to-GDP ratio van boven de 200%. Hoewel de economie daar niet vooruit te branden lijkt, is deze ook niet ‘ingestort’. De afbeelding hieronder toont de schuld-verhouding tot het BBP.

China & Japan: grootste bezitters van Amerikaanse schuld

Hoewel China en Japan de grootste bezitters zijn van Amerikaanse schulden, hebben zij er geen belang bij om de Amerikaanse economie te laten instorten. Zij zijn zelf sterk afhankelijk van de Amerikaanse economie. Het grootste deel van de producten van deze landen beland in de VS.

beurscrash

2. Inverse yieldcurve

In een normale economische situatie hebben leningen voor kortere looptijden een lagere rentevergoeding dan leningen voor langere looptijden. Dit is logisch te verklaren, aangezien het risico voor de geldverstrekker groter wordt naarmate de looptijd langer wordt. Bovendien moeten geldverstrekker vergoed worden met een ‘premium’ voor de verwachte inflatie.

In augustus 2019 hebben we, in tegenstelling tot de normale situatie in de Verenigde Staten, even een omgekeerde rentecurve gezien. Zo een omgekeerde rentecurve ontstaat wanneer rentes op de korte termijn hoger komen te liggen dan die op de langere termijn. Doorgaans spreekt dit weinig optimisme uit over de economische ontwikkelingen op de middellange termijn.

Één van de grootste risico’s die een uitgever van obligatie heeft is het inflatierisico. Wanneer institutionele beleggers een afkoeling van de economie verwachten die gepaard gaat met een lage inflatie, zullen zij zich dus graag willen positioneren in die langere hoge rentes. Door de grote vraag naar die lange obligaties zal de couponrente op deze lange termijn leningen beginnen te dalen. Met andere woorden: deze negatieve verwachtingen over de economie zorgen ervoor dat de rente op de leningen met een langere looptijd steeds minder inflatie inprijzen.

Men spreekt van een omgekeerde rentecurve zodra de 1-jaars rente boven de Amerikaanse 10-jaars rente komt. Doorgaans bekijkt men ook  de verhouding tussen de 2- en 10-jaars kapitaalmarktrente. Een opvallend fenomeen is het feit dat een inverse yield curve in het verleden altijd vooraf is gegaan aan een recessie. Het duurde echter gemiddeld nog 1 – 2 jaar voordat de Amerikaanse economie ook daadwerkelijk in een recessie belandde. Sterker nog, uit onderzoek blijkt dat aandelen gemiddeld genomen nog circa 11 maanden door blijven stijgen na het signaal. Aangezien het signaal in augustus 2019 is waargenomen, is het dan ook niet verwonderlijk dat de beurzen daarna nog verder zijn gestegen. Als de geschiedenis zich herhaalt moeten we dus wel later dit jaar of aan het begin van 2021 gaan uitkijken voor een economische recessie.  

beurscrash 2020

Gurufocus. (2019). U.S. Treasury Yield Curve. Geraadpleegd op 29 januari 2020, van https://www.gurufocus.com/yield_curve.php

3. Handelsoorlog 

Volgens de doemdenkers zal de handelsoorlog leiden tot een wereldwijde economische crisis. We hebben de afgelopen jaren gezien dat vooral de Chinese bedrijven werden geraakt door de handelssancties. Dit was ook goed terug te zien in de beurskoersen van Chinese bedrijven. Tegelijkertijd zagen we in de Verenigde Staten telkens nieuwe all-time highs op de koersborden. Inmiddels is er een fase-1 deal en staan er onderhandelingen voor een volledige deal op de planning. Trump heeft echter aangegeven dat er geen haast geboden is. Hij kan ook wachten tot na de presidentiële verkiezingen.

Inmiddels staan er wel nog altijd verhoogde importheffingen uit, maar de angst voor een escalatie van dit handelsconflict is naar de achtergrond verdwenen. Of dit geheel terecht is, valt over te discussiëren. Eén van de belangrijkste onderwerpen waarover de twee grootmachten een meningsverschil hebben, is het intellectueel eigendom. Dit blijft een lastig onderdeel en het is de vraag of de VS en China hierover een akkoord zullen bereiken. Dit zou kunnen betekenen dat er de komende jaren geen volledige deal komt. De handelsoorlog zou eventueel weer kunnen escaleren en blijft daarom als een wolk boven de aandelenmarkten hangen.

4. Extreme waarderingen

Veel onheilvoorspellers wijzen op het feit dat de Amerikaanse beurzen ‘ontzettend hoog’ staan. Als we kijken naar de historische waarderingen van Amerikaanse aandelen aan de hand van de P/E-ratio, dan valt daar wat voor te zeggen. De koers/winst-verhouding van Amerikaanse aandelen staat op een gemiddelde van 23, maar stond in de afgelopen 100 jaar vaker eronder dan erboven. De rentes hebben echter nog nooit zo laag gestaan als nu, waardoor de waarderingen gemakkelijk te verdedigen zijn. Zo zijn veel beleggers zich bewust van het acroniem TINA: there is no alternative. Je kunt nergens anders heen met je geld.

We hebben het uiteraard wel over gemiddeldes, want er zijn ook genoeg aandelen te vinden waarmee we vergelijkingen kunnen maken met de dotcombubbel. Aandelen als Netflix en Tesla hebben torenhoge koers/winst-verhoudingen, maar maken geen of nauwelijks winst en hebben bovendien enorme schulden. Ook de semiconductorindustrie is na een flinke correctie opnieuw naar recordhoogtes gestegen. NVIDIA wordt bijvoorbeeld verhandeld tegen 63x de winst.

Bovendien kregen we in 2019 genoeg bubble-achtige signalen vanuit de IPO-markt. Er vonden ontzettend veel beursgangen plaats van bedrijven die enorme verliezen maken. Zo zagen we Uber, Lyft, Slack en Pinterest hard wegzakken na hun beursdebuut. Het hoogtepunt was wel WeWork; die beursgang werd uiteindelijk afgeblazen. De waardering van ruim $ 47 miljard zakte in een korte tijd naar minder van $ 5 miljard.

beurscrash

5. Dow-theorie voorspelt onheil

Charles Dow constateerde na uitgebreid onderzoek dat de verschillende indices elkaar moesten bevestigen om een grote trend te bevestigen. Aan het einde van de 19e eeuw was de Amerikaanse economie een sterk groeiende industrie en de producten moesten via het spoor of via vrachtboten worden vervoerd. Charles Dow creëerde hiervoor twee indices, de ‘Dow Jones Industrial Index’ en de ‘Dow Jones Transportation Index’. Dow stelde dat in een gezonde bullmarket de twee indices elkaar moesten bevestigen. Dat wil zeggen dat bij stijgende aandelenbeurzen beide indices uiteindelijk nieuwe hogere koerstoppen dienen te vormen.

Zijn theorie was simpel: volgens Dow stijgen de winsten van de fabrikanten bij een hogere productie. Als ze meer produceren, moeten ze ook meer goederen naar de consument vervoeren. Als een investeerder dus op zoek is naar tekenen van een gezonde economie, dan zou hij ook moeten kijken naar de prestaties van de aandelen van de bedrijven die de goederen vervoeren. De Dow Jones Transportation Index moet dus ook stijgen, want daar stonden de aandelen van belangrijke spoorweg en scheepsvaartbedrijven genoteerd.

In de onderstaande afbeelding ziet u beide indices. Opvallend is dat de Dow Jones Index (groene lijn) dit jaar nog hogere toppen heeft neergezet. De Dow Jones Transportation Index (witte lijn) heeft echter geen nieuwe highs meer neergezet. Volgens de Dow Theory is het bovenstaande gegeven dus een slecht teken, want blijkbaar vallen de transportcijfers in de VS tegen. Hoe betrouwbaar deze theorie nog is in het huidige tijdperk bespreek ik in een ander artikel. Meer over de Dow-theorie leest u in het artikel: Dow Theory van Charles Dow uitgelegd – De grondlegger van de Technische Analyse

Dow Jones Indices

6. VIX index vormt hogere bodems 

Dalende aandelenbeurzen gaan gepaard met een hogere volatiliteit. De VIX index is een maatstaf voor de verwachte volatiliteit van de S&P 500 index. Jarenlang daalde de VIX, de volatiliteitsindex, wat gepaard ging met een stijgende beurs. De volatiliteit is echter terug van weggeweest. In het verleden steeg de VIX index tot hogere niveaus in de periode voor grote beurscrashes.

In onderstaande grafiek zien we dat de VIX-index eind 2017 een bodem heeft neergezet. Inmiddels staan de indices fors hoger, maar zien we dat niet terug in de stand van de VIX. De afgelopen twee jaren lijkt het zelfs alsof de VIX een hogere bodem heeft gevormd. Ook in 2007/2008 zagen we een soortgelijke beweging.  Meer beweeglijkheid zou uiteindelijk kunnen gaan leiden tot dalende koersen. Meer informatie over de VIX leest u in het LYNX Kennisportaal. 

7. Tweede termijn Trump

Donald Trump kan, als hij wederom verkozen word als president van de Verenigde Staten, zomaar de veroorzaker worden van een volgende beurscrash. Hoewel de aandelenmarkten sinds zijn aantreden erg mooie rendementen hebben laten zien, blijft de beste man onvoorspelbaar. Trump heeft onder andere de touwtjes in handen als het gaat om de handelsoorlog en andere handelsovereenkomsten. Hoewel dit wellicht een beetje ver gezocht is, kan een conflict in het Midden-Oosten met bijvoorbeeld Iran ook leiden tot een Derde Wereldoorlog. Zo een oorlog kan zeker een beurscrash veroorzaken.

Wat te doen bij een beurscrash?

De geschiedenis heeft aangetoond dat aandelenmarkten op lange termijn stijgen. Uiteraard vinden stijgingen niet lineair plaats en zullen er altijd correcties plaatsvinden. Als we naar het verleden kijken heeft elke beursdaling of crash altijd een interessant koopmoment opgeleverd voor aandelen. Het is dus belangrijk om genoeg cash aan de zijlijn te parkeren, zodat u na zo een crash uw favoriete aandeeltjes (goedkoper) kunt oppikken. Hieronder bespreek ik welke dingen u kunt doen als u een beurscrash verwacht.

Voor de passieve belegger:

  1. Verzamel cash zodat u straks kunt bodemvissen.
  2. Zorg ervoor dat u voldoende spreiding aanbrengt in uw portefeuille. Indien u belegt voor de lange termijn, kunt u rustig blijven zitten en uw dividenden incasseren. U kunt dan eventueel bijkopen om uw gemiddelde aankoopkoers omlaag te brengen. Aandelen gaan doorgaans op lange termijn tenslotte omhoog.
  3. Voeg grondstoffen zoals goud en zilver toe aan uw portefeuille om te profiteren van eventuele koersstijgingen van de edelmetalen tijdens een beurscrash. In het verleden bleek dat de glimmende metalen vaak goed fungeren als veilige haven.
  4. Blijf kalm tijdens een beursdaling. Een beurscrash kunt u onrustig maken. Toch is het juist dán niet verstandig uw geld op te nemen, maar om juist vol te houden en door te gaan.

Voor de actieve belegger:

  1. Een beurscrash timen is extreem moeilijk, maar u kunt ervoor kiezen om een deel van uw aandelen te verkopen. Uiteraard is het onmogelijk om de exacte bodem van de markt te raden. Maak dus van te voren een plan en bepaal op welke niveaus u besluit om weer in te stappen. Een goede methode is om stapsgewijs weer in te stappen.
  2. Shorten: wist u dat u geld kunt verdienen aan dalende aandelenkoersen? U verkoopt dan aandelen die u niet in bezit heeft, om deze later tegen een lagere prijs terug te kopen. Op deze manier kunt u geld verdienen aan dalende koersen. Bij LYNX is het shorten vrij eenvoudig. Voor een uitgebreide uitleg over de kansen en de risico’s kunt u het artikel lezen in het LYNX Kennisportaal: Wat is short gaan? En hoe werkt short gaan precies?
  3. Uiteraard kunt u ook gebruik maken van opties, indien u wilt inspelen op een koersdaling. Voor een uitgebreide uitleg van A tot Z verwijs ik u graag door naar het Kennisportaal: Wat zijn opties?
  4. Voeg goud en zilver toe aan uw portefeuille om te profiteren van eventuele koersstijgingen in de metalen. De speculatieve belegger kan ook goud- en zilvermijn aandelen overwegen.
  5. Gebruik technische analyse: door middel van technische analyse kunt u bepalen wanneer bijvoorbeeld de dalende trend is verlaten of op welke niveaus veel steun ligt. Voor uitleg over technische analyse van A tot Z verwijs ik u door naar het LYNX Kennisportaal: Wat is technische analyse? 

Zelf beleggen bij LYNX?

LYNX geeft u de mogelijkheid om zelf in aandelen van bijna ieder beursgenoteerd bedrijf ter wereld te beleggen. U kunt zowel aandelen kopen als short gaan. U heeft toegang tot ruim 100 beurzen in meer 30 landen. Bekijk het aanbod:


 

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Hoogste dagkoers
Laagste dagkoers
---
---
---
---

Displaying the --- grafiek

Displaying today's chart


Stuur een bericht naar Justin Blekemolen
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.