Artikel laten voorlezen

Geschatte leestijd: 10 minutes

beste duurzame aandelen
Beleggen in duurzame aandelen was in 2020 ongekend populair en heeft een uitstekend rendement opgeleverd. Momenteel doen de waterstof- en elektrische aandelen een stapje terug, zakt de hype wat weg en worden de ‘mannen weer van de jongetjes’ onderscheiden.

Wie zijn de echte winnaars in deze sector? En welke bedrijven nemen straks het stokje over van de oude energiegiganten? In dit artikel bespreken we de ontwikkelingen op het gebied van schone energie, van zonnepanelen tot windmolens. Welke bedrijven staan aan de vooravond van een wereldwijde revolutie? We kijken naar de beste duurzame aandelen.

Noodzaak van alternatieve energiebronnen

Duurzame aandelen waren ongetwijfeld de best presterende aandelen van 2020. De aandelenkoersen van bedrijven die zich bezighouden met alternatieve energiebronnen hebben spectaculaire stijgingen laten zien. De coronacrisis maakte duidelijk dat hernieuwbare energiebronnen beter bestand waren tegen de coronamaatregelen. De vraag naar schone energie steeg in het eerste kwartaal van 2020 met 1,5%, terwijl de vraag naar olie en gas compleet instortte. Tegelijkertijd is de opwekking van hernieuwbare elektriciteit met bijna 3% gestegen, voornamelijk vanwege nieuwe wind- en zonne-projecten die zijn voltooid.

In 2020 zijn de koersen van duurzame aandelen die actief zijn in energie oplossingen enorm hard gestegen. Over deze alternatieve energiebronnen wordt eigenlijk al decennia lang gesproken, maar de noodzaak lijkt vooral de afgelopen jaren steeds zichtbaarder te worden. Wetenschappers voorspellen dramatische gevolgen voor de aarde en de mensen als we de komende tijd niet ingrijpen. Inmiddels is het overduidelijk welke desastreuze gevolgen het kappen van regenwouden en het gebruik van fossiele brandstoffen heeft voor de aarde. De opwarming van de aarde zal ervoor kunnen zorgen dat grote delen over 100 jaar onbewoonbaar zullen worden.

Ook overheden proberen van alles te doen om klimaatverandering tegen te gaan. Zo ging eind 2016 het Akkoord van Parijs in werking, een internationaal verdrag om de opwarming van de aarde tegen te gaan. In het Akkoord werd de bovengrens van 2 graden opwarming ten opzichte van het pre-industriële tijdperk voor het eerst in een juridisch instrument vastgelegd. Het akkoord dringt er verder op aan te stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen, aangezien dit een belangrijke oorzaak is van de overmatige CO2-uitstoot.

Tijdens de coronacrisis zijn mensen bovendien bewuster gaan nadenken over de invloed van de mens op het klimaat. Ook het Amerikaanse presidentschap van Joe Biden heeft bijgedragen aan de hype rondom schone energie op en duurzame aandelen. Biden zal namelijk de focus leggen op hernieuwbare energie en lagere emissiestandaarden in het leven roepen. De $ 2 biljoen ($ 2000 miljard) die klaarligt voor de infrastructuur, zou deels gaan naar het klimaat. De bedoeling is dus om fors te investeren in nieuwe klimaattechnologie.

Plannen van Joe Biden

Volgens de Amerikaanse regering zullen de plannen ook de strijd tegen klimaatverandering versnellen, door de overschakeling op nieuwe en schonere energiebronnen. De belofte van regering Biden om de klimaatverandering aan te pakken is in het hele plan verankerd. Wegen, bruggen en luchthavens zouden beter bestand worden gemaakt tegen de gevolgen van extremere stormen, overstromingen en bosbranden die door de opwarming van de aarde worden veroorzaakt.

Uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling kunnen doorbraken op het gebied van geavanceerde schone technologie stimuleren, terwijl plannen om miljoenen gebouwen aan te passen en weerbestendig te maken, ze energie-efficiënter zouden maken. Het plan zet ook grof in om het gebruik van elektrische auto’s te stimuleren, die momenteel nog slechts 2% van de voertuigen op de Amerikaanse snelwegen vertegenwoordigen. In het plan wordt voorgesteld $ 174 miljard uit te geven om de productie en aankoop van elektrische voertuigen te stimuleren. Onderdeel van dit bedrag zijn belastingkredieten en andere stimulansen voor bedrijven die accu’s voor elektrische voertuigen in de Verenigde Staten maken, in plaats van in China. Het uiteindelijk doel hiervan is om de prijzen van de voertuigen te verlagen.

Het plan omvat ook een programma van $ 16 miljard om werknemers in de fossiele brandstoffensector te helpen bij de omschakeling naar nieuw werk, zoals het dichten van lekken in oude oliebronnen en het sluiten van oude kolenmijnen. Om alle plannen te bekostigen wil Biden de vennootschapsbelasting verhogen van 21% naar 28%.

Hernieuwbare energiebronnen

Windenergie, biomassa, waterkracht en bodemwarmte zijn de beste voorbeelden van renewable energy. Duurzame energiebronnen als zon, wind en aardwarmte veroorzaken geen luchtvervuiling en hebben bovendien weinig tot geen CO2-uitstoot. Een ander voordeel is dat deze energie nooit opraakt. Buiten het feit dat het gebruik van fossiele brandstoffen bijdraagt aan klimaatverandering, zullen de vervuilende grondstoffen ook ooit eens opraken. Bovendien zorgen ze voor luchtvervuiling en ongezonde deeltjes in de lucht. Uit verschillende onderzoeken bleek dat de lucht gedurende het hoogtepunt van de coronacrisis vele malen schoner was.

Hernieuwbare energie, zoals zonne- en windenergie, kan worden opgewekt zonder dat daarbij COvrijkomt. Een wereldwijde overgang naar deze schonere brandstoffen is de enige kans die we hebben om de meest catastrofale gevolgen van klimaatverandering te voorkomen. In de komende 30 jaar zal naar schatting $ 11.000 miljard in hernieuwbare energie moeten worden geïnvesteerd om dat mogelijk te maken. Dit biedt uiteraard kansen voor bedrijven, maar ook voor u als belegger in duurzame aandelen. Momenteel leveren wind- en zonne-energie ongeveer 9% van alle elektriciteit in de wereld. Naar schatting zal in 2050 circa 56% van de wereldwijde elektriciteit worden opgewerkt door wind- en zonne-energie.

Meer over beleggen in zonne-energie aandelen.

De nieuwe energiegiganten zijn duurzame bedrijven

Al decennialang staan oliemaatschappijen als Exxon, BP en Royal Dutch Shell en bedrijven als RWE en E-ON bekend als de energiegiganten. Nu de wereld een omslag maakt naar schone energie, worden deze oude giganten binnenkort misschien wel van hun troon verstoten. Recentelijk bleek dat al deze bedrijven momenteel miljarden investeren en een inhaalslag zijn gestart. De vraag is nu of ze op tijd zijn, of dat de nieuwe concurrentie het stokje overneemt.

Goldman Sachs voorspelt overigens dat de uitgaven voor hernieuwbare energie in 2021 mogelijk voor het eerst groter zullen zijn dan die voor olie- en gasboringen. Welke bedrijven waren er dan wel op tijd bij en plukken daar nu de vruchten van?

Hieronder bespreken we drie nutsbedrijven die al vroegtijdig in wind- en zonne-energie hebben geïnvesteerd. Bedrijven die qua marktwaarde al concurreren met de grote oliemaatschappijen. Kan de gevestigde orde blijven domineren nu de wereld steeds sneller overschakelt op hernieuwbare energie? Of zijn de onderste drie bedrijven de nieuwe energiegiganten? We kijken naar de beste duurzame aandelen.

Beste duurzame aandelen

NextEra (NEE) – 1,95% dividendrendement

Het Amerikaanse NextEra Energy is inmiddels $ 153 miljard waard en behoort daarmee tot een van ‘s werelds meest waardevolle nutsbedrijven. Het bedrijf heeft 15.000 medewerkers in dienst en tussen 2019 en 2022 ruim $ 60 miljard geïnvesteerd in zonne- en windenergie projecten. Tussen 2010 en 2020 is de capaciteit van het bedrijf met 377% gestegen. NextEra levert nu voor 22 GigaWatt aan vermogen en kan daarmee in theorie heel België van schone energie voorzien.

Het in Florida gevestigde bedrijf bezit overigens ook enkele energiecentrales die nog steeds op fossiele brandstoffen draaien, ook al ontwikkelt het meer bronnen van schone energie. Het bedrijf probeert nog groter te worden, hoewel eerder overnamepogingen van Duke Energy Corp. en Evergy Inc. mislukten. NextEra heeft als doel gesteld om 30 miljoen nieuwe zonnepanelen in Florida te plaatsen tegen het jaar 2030.

In 2020 behaalde het bedrijf een omzet van bijna $ 18 miljard en een nettowinst van $ 2,9 miljard. Die nettowinst lag vorig jaar aanzienlijk lager dan jaren daarvoor, vanwege de coronacrisis. Het eerste kwartaal van 2021 heeft het bedrijf echter sterke kwartaalcijfers afgeleverd. In het eerste kwartaal van dit jaar werd al $ 1,6 miljard winst geboekt, terwijl dat in Q1 2020 slechts $ 421 miljoen was. Voor 2021 verwacht NextEra Energy een aangepaste winst per aandeel tussen $ 2,40 en $ 2,54. Voor 2022 en 2023 verwacht NextEra Energy een groei van 6% tot 8% ten opzichte van de verwachte aangepaste winst per aandeel in 2021. Dit betekent dat voor 2022 en 2023 de aangepaste winst per aandeel zal oplopen tot circa $2,55 tot $2,75 en $2,77 tot $2,97.

Iberdrola (IBE) – 3,6% dividendrendement

Dit Spaanse energiebedrijf is € 75 miljard waard op de beurs en is naast zijn thuisland actief in onder andere de VS, Mexico, Brazilië, Australië en het VK. Iberdrola heeft $ 89 miljard klaar liggen om te investeren tussen 2020 en 2025. Het bedrijf bouwt al jaren hydro-elektrische dammen en windparken op het land. Iberdrole heeft de ambitie om de grootste producent van groene stroom ter wereld worden.  In 2020 investeerde ze bijna 10 miljard euro om de activiteiten uit te breiden, in het kader van een plan om de hernieuwbare energiecapaciteit bijna te verdubbelen tot 60 gigawatt. In 2030 wil het bedrijf zelfs een capaciteit van 95 gigawatt kunnen aanbieden. Het investeert ook in nieuwe technologieën, zoals groene waterstof, ammoniak en in opladers voor elektrische voertuigen.

Ondanks de coronacrisis zag de energiereus zijn winst met 4,2% stijgen tot $ 3,61 miljard. De koers/winst-verhouding van net geen 21 en het dividendrendement van 3,60% maken Iberdrola tot een aantrekkelijke investering. Je belegt niet alleen in een defensieve sector, maar ook nog eens in een innoverend bedrijf met enorm veel potentie, gezien de groeiende vraag naar schone energie.

Enel Group (ENEL) – 4,11% dividendrendement

Het Italiaanse Enel is uitgegroeid tot het grootste nutsbedrijf van Europa en breidt zich snel uit buiten het continent. Sinds 2008 is het bedrijf actief op de schone energiemarkt. Ongeveer 40% van de 87 gigawatt aan geïnstalleerde capaciteit van het bedrijf bestaat nog steeds uit steenkool, olie en gas. Het Italiaanse bedrijf is echter van plan de steenkoolproductie in 2022 met 74% te verminderen en de hernieuwbare energiecapaciteit tegen 2030 meer dan te verdubbelen. Tot en met 2030 is de energiegigant van plan om circa $ 190 miljard te investeren in

Enel is actief in meer dan 30 landen over de hele wereld, waaronder Marokko, Zuid-Afrika, Chili, India en Canada. Het bedrijf is hiermee uitstekend gepositioneerd om een groeiend aantal landen te helpen bij de overgang naar schonere energie. Het doel is om voor 2030 voor 120 gigawat aan capaciteit te kunnen leveren.

Deze energiegigant is momenteel € 88 miljard waard en boekte afgelopen jaar een omzet van € 73 miljard en een nettowinst van € 2,61 miljard. Vanwege de coronacrisis lag de omzet zo’n 19% lager dan in 2019, maar deze lagere vraag naar energie zal tijdelijk blijken. Ondertussen investeerde Enel afgelopen jaar $ 10 miljard in hernieuwbare energiebronnen, distributie en geavanceerde energiediensten, waarbij de digitalisering en de platforms een primaire rol spelen . Ondertussen steeg de winst met 20%, mede dankzij boekhoudkundige redenen en door een verbetering van het financieel beheer. Met een koers/winst-verhouding van slechts 20,7 en een dividendrendement van ruim 4% oogt het aandeel aantrekkelijk.

Bedrijfsnaam Tickercode Valuta Laatste koers 1D 1M 3M
Enel S.p.A. Enel S.p.A. ENEL ENEL EUR EUR 0,00 0,00 0,00 0,00
Iberdrola SAShs Iberdrola SAShs IBE IBE EUR EUR 0,00 0,00 0,00 0,00
NextEra Energy Inc. NextEra Energy Inc. NEE NEE USD USD 0,00 0,00 0,00 0,00

ESG-Beleggen

Beleggingen in fossiele brandstoffen worden al steeds minder populair, nu steeds meer beleggers zich focussen op maatschappelijk verantwoord beleggen. Dit wordt ook steeds eenvoudiger, nu verschillende bedrijven zogeheten ESG-scores bijhouden van tienduizenden aandelen over de gehele wereld. Meer over ESG-beleggen leest u hier: ESG-beleggen: ontdek de ESG ratings in het TWS Handelsplatform.

Conclusie

De oude energiegiganten moeten ruimte maken voor de nieuwe duurzame energiereuzen. Doordat traditionele oliebedrijven vaak te laat zijn begonnen met investeringen in schone energie, worden zij nu ingehaald door bedrijven die wel op tijd begonnen. De nieuwe energiegiganten zijn nutsbedrijven die actief zijn in zonne-energie en windparken en zo min mogelijk CO2 uitstoten bij het produceren van energie. Tijd voor het nieuwe ‘tijdperk van energie’ en duurzame aandelen.

Beleggen in duurzame aandelen via LYNX?

LYNX geeft u de mogelijkheid om in aandelen van bijna ieder beursgenoteerd bedrijf ter wereld te beleggen. U heeft toegang tot 135 beurzen in meer dan 33 landen. Bekijk het aanbod:

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Hoogste dagkoers
Laagste dagkoers
---
---
---
---

Displaying the --- grafiek

Displaying today's chart


Stuur een bericht naar Justin Blekemolen
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.