De beste Belgische dividendaandelen

Het lage renteklimaat van de afgelopen jaren heeft zijn weerslag gehad op de spaarboekjes. Ondanks dat spaarboekjes bij de Belgen nog steeds enorm populair zijn, verkennen (nieuwe) beleggers nieuwe horizonten waar hogere rendementen behaald kunnen worden. Beleggen in dividendaandelen staat bovenaan de lijst met alternatieven en wint steeds meer aan populariteit.

Dividendaandelen zijn vaak de instrumenten waar naar gegrepen wordt als alternatief op een spaarboekje of obligatie. Het spreekt voor zich dat er meer risico verbonden is aan aandelen in vergelijking met uw spaarboekje bij een grootbank. We bekijken voor u de beste Belgische dividendaandelen en de belangrijke aspecten die u als dividendbelegger moet kennen.

In dit artikel wordt besproken:

De beste Belgische dividendaandelen

Waarom kiezen voor dividendaandelen?

Wie ervoor kiest om te beleggen in de beste Belgische dividendaandelen, mag regelmatige dividenduitkeringen verwachten. Wanneer gekozen wordt om dit dividend te herinvesteren, geniet hij of zij van samengestelde interest. Op lange termijn kan dit een stevig rendement opleveren. Er zijn vele studies gedaan door befaamde financiële bedrijven zoals Black Rock en Standard & Poor’s, waarbij onderzocht werd hoeveel van de totale return afkomstig was van de dividenden. De resultaten zullen u verbazen. Afhankelijk van de tijdsspanne en regio, komt men tot verschillende resultaten. Verscheidene studies komen uit op 30, 50 en zelfs 90%. Het spreekt voor zich dat dit percentage sterk afhangt van de dataset die gebruikt wordt. Maar één rode draad in alle studies is toch wel dat het dividend een veel groter deel uitmaakt van het totale rendement, dan de doorsnee belegger verwacht. Goed nieuws voor de dividendbeleggers onder ons.

Bedrijven die dividenden uitkeren zijn veelal grote bedrijven die over voldoende financiële middelen beschikken. Zij betalen in feite een deel van hun inkomsten uit aan aandeelhouders in de vorm van een dividend. Door een consistente uitkering van dividenden, geeft het bedrijf aan dat het goed draait en geen financiële problemen heeft. Echter kunnen we hier een kanttekening bij maken, maar hierover later meer. Een dividendbelegger hecht echter veel waarde aan een historisch stabiel rendement.

De geschiedenis leert ons dat dividendaandelen minder sterke koersdalingen kennen tijdens dalende markten. Het dividendrendement verhoogt als de aandeelkoers daalt en het dividend gelijk blijft. Daardoor worden nieuwe beleggers aangetrokken en stijgt de vraag naar het aandeel. Op die manier zal het aandeel minder forse tot geen koersdalingen kennen.

Kiezen voor de beste Belgische dividendaandelen als alternatief voor het spaarboekje is meteen ook een belangrijke reden. Spaarboekjes brengen op dit moment quasi niks op, rekening houdende met de inflatie is de reële rente zelfs negatief. Op de beurs is het niet onmogelijk om een vrij stabiel aandeel te vinden waarbij u een dividendrendement van +/- 3 % heeft. Bent u op zoek naar een stabiel aandeel die dividenden uitkeert? Neem dan een kijkje op het LYNX Trading platform waar u eenvoudig het dividend en de bèta van een specifiek aandeel terugvindt. De bèta geeft aan hoeveel een aandelenkoers beweegt ten opzichte van het marktgemiddelde. Indien u een stabiel dividendaandeel zoekt, moet u gaan kijken naar aandelen met een bèta die kleiner zijn dan 1.

Beleggers zoals Warren Buffett kiezen er bewust voor om in dividendaandelen te investeren. Meer informatie over hoe Warren Buffett belegt, leest u hier.

Dividendrendement

Dividend yield of dividendrendement is een ratio die weergeeft hoeveel dividend er jaarlijks uitgekeerd wordt ten opzichte van de aandelenkoers. Die verhouding wordt steeds weergegeven in percentages. Wat geeft de dividend yield precies weer? Het geeft weer hoeveel u terugkrijgt voor elke euro die u investeert in het bedrijf.

Dividend yield - Beste Belgische dividendaandelen

Stel: bedrijf ABC keert een jaarlijks dividend uit van € 2 terwijl het aandeel noteert aan € 50. Dat wil zeggen dat bedrijf ABC een dividend yield heeft van vier procent. Let op, want het gaat hier om het bruto rendement. Er is hier geen rekening gehouden met de fiscale verplichtingen.

Om onze selectie te maken van beste Belgische dividendaandelen, maken we gebruik van het dividendrendement zoals hierboven beschreven.

De beste Belgische dividendaandelen – BEL20

Om u een zo compleet mogelijk beeld te geven van de evolutie van de dividendaandelen, vindt u hieronder de beste Belgische dividendaandelen uit 2020. Zo kan u een vergelijking maken met de beste Belgische dividendaandelen 2021.

Bedrijf Symbool Dividendrendement
Proximus PROX 6,10%
Aperam APAM 5,60%
KBC KBC 5,00%
Ageas AGS 4,50%
ING INGA 4,50%

*peildatum: 24 februari 2020

Hoe hoger het dividendrendement, hoe aantrekkelijker het aandeel lijkt voor dividendbeleggers. Let wel dat een hoog dividendrendement niet altijd per se een positief signaal is. Verder moet u ook weten dat bepaalde sectoren helemaal geen dividenden uitkeren. Denk hierbij aan ondernemingen die actief zijn in de biotechnologie. Dit type bedrijf keert veelal niks uit, omdat de cash terug geïnvesteerd wordt in groei in plaats van dividenduitkeringen. Het is ook belangrijk om op te merken dat het dividendrendement niet voor iedereen gelijk is. Er zijn meerdere mogelijke belastingregimes afhankelijk van uw fiscale residentie en de fiscale residentie van het bedrijf dat het dividend uitkeert. In de onderstaande selectie werd uitsluitend gekeken naar het dividendrendement.

Beste Belgische dividendaandelen: ING Groep – 8,7%

Het aandeel ING was begin vorig jaar het vijfde beste Belgische aandeel uit de BEL20 op het vlak van dividendrendement. Dit jaar staat de grootbank op de eerste plaats met een dividendrendement van 8,70%. Wanneer we de huidige koers vergelijken met die van begin 2020, merken we op dat de prijs toch een stuk lager staat. Daardoor heeft ING natuurlijk een zeer mooi dividendrendement. Wanneer we de afgelopen vijf jaar bekijken, komt ING ook op de eerste plek op het vlak van dividendrendement. Aandeelhouders van ING konden de afgelopen vijf jaar rekenen op een gemiddeld dividendrendement van 5,5%. De payout ratio komt te liggen op 66,46%. Deze ratio geeft weer hoeveel procent van de nettowinst, uitgekeerd wordt aan de aandeelhouders en dit gemeten over de afgelopen 12 maanden. Dergelijke payout ratio is aan de hoge kant maar valt nog te overzien. De verwachte groei van de winst per aandeel komt voor ING uit op 35,1%. Hiermee doet ING een pak beter dan het sectorgemiddelde.

Het is ook altijd interessant om de dividendgroei per aandeel te bekijken. Voor ING komt deze uit op 1,49%. Wanneer we dit vergelijken met het sectorgemiddelde, komt ING niet zo goed naar voren. De gemiddelde dividendgroei van de afgelopen drie jaar voor het sectorgemiddelde komt te liggen op 4,55%

Er wordt verwacht dat het totale bruto dividend dit jaar € 0,68 per aandeel bedraagt. De ex-dividenddatum zal normaal in mei en augustus zijn.

Beste Belgische dividendaandelen: Proximus – 8,6%

Het aandeel Proximus ligt nu nek aan nek met de nummer één uit de BEL20. Beide aandelen zijn elkaar waardig op het vlak van dividendrendement. Vorig jaar stond het aandeel Proximus op nummer één met een dividendrendement van 6,1%. Nu ligt dat zelfde rendement 2,5% hoger en komt het uit op 8,6%. Dit heeft natuurlijk alles te maken met de lagere prijs die u nu betaalt voor een aandeel Proximus. Het bedrijf uit de telecommunicatie kon de afgelopen vijf jaar een gemiddeld dividendrendement voorleggen van 4%. De huidige payout ratio van Proximus ligt op 75,82%. Dit begint gevaarlijk hoog te worden en is moeilijk vol te houden op de lange termijn. De verwachte groei van de winst per aandeel komt voor Proximus uit op -3,2%. Hiermee doet Proximus slechter dan het sectorgemiddelde.

Wanneer we de dividendgroei per aandeel bekijken, merken we op dat Proximus een dalende dividendgroei kent. Ondanks het hoge dividendrendement, moet de dividendbelegger zich toch vragen stellen bij de laatste ontwikkelingen.

Er wordt verwacht dat het totale bruto dividend dit jaar € 0,50 per aandeel bedraagt. De ex-dividenddatum zal normaal plaatsvinden in december.

Beste Belgische dividendaandelen: Telenet Group Holding – 7,4%

Het aandeel Telenet haalt brons binnen en staat daarmee op het podium van de beste Belgische dividendaandelen op basis van dividendrendement. Telenet is hiermee een nieuwkomer want vorig jaar maakte het Belgische telecommunicatiebedrijf geen deel uit van de top vijf. De afgelopen vijf jaar kon Telenet een gemiddeld dividendrendement voorleggen van 0,6%. De huidige verwachte groei van de winst per aandeel ligt op 4,10%. Telenet doet het hiermee minder goed dan het sectorgemiddelde. De huidige payout ratio van Telenet is 36,71%. Dit is een gezonde ratio dat zou kunnen duiden op het feit dat Telenet de eerste stappen zet om een rasecht dividendaandeel te worden. Er wordt verwacht dat het totale bruto dividend dit jaar € 2,75 per aandeel bedraagt. De ex-dividenddatum zal normaal plaatsvinden in juni en december.

Beste Belgische dividendaandelen: KBC Group – 5,8%

Het aandeel KBC stond vorig jaar op de derde plaats met een dividendrendement van 5%. KBC zakt één plek in de beste dividendaandelen volgens dividendrendement. De afgelopen vijf jaar kon KBC een gemiddeld dividendrendement voorleggen van 2,3%. KBC hanteert op basis van de laatste kwartaalcijfers een payout ratio van 56,18%. De grootbank positioneert zich hiermee als een goed dividendaandeel. De verwachte groei van de winst per aandeel ligt op 24,5%. Hiermee doet KBC het beter dan het sectorgemiddelde.

Er wordt verwacht dat het totale bruto dividend dit jaar € 3,50 per aandeel bedraagt. De ex-dividenddatum zal normaal plaatsvinden in mei en november.

Beste Belgische dividendaandelen: Aperam – 4,7%

Een aandeel dat ieder jaar lijkt terug te komen is Aperam. Dit jaar staat de staalproducent op de vijfde plaats. In 2020 stond Aperam op de tweede plaats met een dividendrendement van 5,6%. Het gemiddeld dividendrendement van de afgelopen vijf jaar komt uit op 3,6%. De verwachte groei van de winst per aandeel komt voor Aperam te liggen op 83,50%. Hiermee doet de staalproducent het beter dan het sectorgemiddelde. Volgens de laatste cijfers heeft Aperam aan payout ratio van 96,15%. Dit is niet duurzaam op de lange termijn.

De dividendgroei per aandeel komt uit op 10,96%. Bedrijven in de staalindustrie staat niet bekend om dividendbetalers te zijn. Aperam lijkt een uitzondering op de regel te zijn.

Er wordt verwacht dat het totale bruto dividend dit jaar € 1,75 per aandeel bedraagt. De ex-dividenddatum zal normaal plaatsvinden in maart, mei, augustus en november.

Overzicht van alle BEL20-aandelen

Om het overzicht te vervolledigen vindt u hieronder het dividendrendement, het gemiddelde dividendrendement van de afgelopen vijf jaar en de payout ratio. Een dividendaandeel heeft een hoger dividendrendement dan het klassieke spaarboekje, daardoor kiezen vele spaarders massaal voor de beste Belgische dividendaandelen.

Vooraleer u aan de slag gaat met beleggen, dient u de twee soorten dividendaandelen te onderscheiden. De eerste groep zijn de bedrijven die een laag dividendrendement hebben maar jaarlijks trachten het uitgekeerde bedrag te laten groeien. De andere groep zijn bedrijven die al volgroeid zijn en het uitkeringsbedrag jaar op jaar constant houden.

In het handelsplatform kan u deze data eenvoudig oproepen voor elke aandelenindex. Zo heeft u in één oogopslag een selectie van mogelijke dividendaandelen.

Aandelen personenbelasting België

In dit artikel hebben we Belgische aandelen besproken en bleven we dicht bij huis. Daarom is het interessant om kort de taxatieregels voor Belgische dividenden te bespreken.

Ontvangen dividenden zijn sinds 2017 onderhevig aan de roerende voorheffing van 30% waarvan een deel is vrijgesteld. Voor het inkomstenjaar 2020 bedraagt die vrijstelling € 812 voor de eerste schijf aan dividenden. Dat wil zeggen dat de belegger maximaal € 243,60 kan recupereren.

De aandachtspunten bij dividenduitkeringen

Europese en Amerikaanse bedrijven hebben een rijke geschiedenis van dividenduitkeringen. Het is een manier om iets terug te geven aan de aandeelhouders. Een andere methode die regelmatig de revue passeert, is het inkopen van eigen aandelen. Op deze manier stijgt de winst per aandeel. Maar gaat u blindelings voor het hoogste bruto dividend?

Dividenden zijn niet altijd afkomstig van de winst. Bedrijven die een jaar minder goed presteerden en toch hun dividend op peil wensen te houden, doen vraagtekens rijzen. Zij wensen de aandeelhouders gerust te stellen en halen het geld uit andere balansposten. Ga na waarom er geen winst was en hoe het dividend gefinancierd wordt.

Het fiscale klimaat in België maakt het minder aantrekkelijk om in dividendaandelen te beleggen. Door de Belgische roerende voorheffing wordt het dividend aanzienlijk afgeroomd. Een lagere pay-out zorgt ervoor dat er meer geïnvesteerd kan worden in het bedrijf zelf, waarbij de potentiële waardecreatie hoger wordt. Deze waardecreatie wordt bij verkoop (in België) alsnog niet belast bij aandelen. De voorwaarde is dat u als belegger uw aandelenportefeuille beheert als een goede huisvader.

Wanneer beleggers overtuigd zijn dat een aandeel overgewaardeerd is, hebben zij de mogelijkheid dit aandeel te shorten. Shorters dienen de dividendkalender van het specifieke bedrijf in het oog te houden. Eens het bedrijf ex-dividend gaat uitkeren tijdens het aanhouden van de shortpositie, dan zult u het bruto dividend moeten ophoesten.

Indien u geïnteresseerd bent in meer informatie over dividenden, lees dan zeker het artikel ‘Dividend: alles wat u moet weten‘ op het Kennisportaal van LYNX. Mocht u zich willen laten inspireren voor de beste aandelen voor 2021, lees dan het artikel ‘Beste aandelen 2021’.

Dividendbeleggen 2.0

Zoals ondertussen wel gekend is, is de hoogte van het dividendrendement een misleidend cijfer. Een extreem hoog dividendrendement laat u beter meteen links liggen. In deze sectie graven we iets dieper. We bekijken wat belangrijke aspecten kunnen zijn bij het selectieproces van de beste dividendaandelen.

Payout ratio

De payout ratio vertelt u hoeveel procent van de winst per aandeel uitgekeerd wordt als dividend. Hoe hoger de payout ratio, hoe meer onzekerheid over de duurzaamheid van een dividend. Een hoge dividend payout ratio, betekent dat er weinig geld terug in het bedrijf wordt geïnvesteerd. Dit type dividendaandeel, trekt beleggers aan die graag periodiek een inkomen (cash flow) zien binnenkomen. Een lage dividend payout ratio betekent dat er minder geld naar dividend uitbetalingen gaat en dat er meer geld terug in het bedrijf wordt geïnvesteerd. In theorie zou dit moeten zorgen voor hogere kapitaalswinsten in vergelijking met de aandelen met een hoge dividend payout ratio. Verder zijn bedrijven die op structurele basis schulden aangaan om een dividend te kunnen betalen, absoluut te vermijden.

Om te bepalen wat een hoge of lage payout ratio is, kan u een vergelijkende studie maken van sectorgenoten of concurrenten van het dividendaandeel waar u interesse in heeft. Veel zal namelijk afhangen van sector en de conjunctuurcyclus. Maar als richtlijn kan u het volgende hanteren:

  • 30-50%: goed dividendaandeel
  • 50-70%: aantrekkelijk op korte termijn maar niet op lange termijn. Dergelijk hoge uitkering duidt op weinig investeringen wat aanleiding geeft tot weinig dividendgroei.
  • 70-100%: zeer hoog. Quasi niet vol te houden op lange termijn.
  • >100%: niet duurzaam. Dividend zal zakken of volledig afgeschaft worden.

Sommige juridische structuren zijn verplicht om quasi alles uit te keren onder de vorm van dividenden. Denk hierbij aan beleggingen in vastgoed via REITS. In het handelsplatform LYNX Trading, kan u eenvoudig de payout ratio en andere dividendgegevens terugvinden in de tool Fundamental Explorer.

Dividendgeschiedenis

Een niet te overziene factor voor dividendbeleggers, is de dividendgeschiedenis. Deze vertelt namelijk wat over het dividendbeleid en de benadering van het management. Is het dividend constant gebleven? Is het dividend jaar na jaar gestegen? Het zijn allemaal factoren die bijdragen tot het vertrouwen die de belegger heeft in het bedrijf. In het handelsplatform van LYNX, is het mogelijk om een dividendkalender op te roepen van zowel de historische als de komende dividenden. Hieronder een voorbeeld van de dividendkalender van het aandeel Ageas.

Vrije kasstroom per aandeel

Om op een duurzame manier dividenden uit te keren, moet er voldoende vrije kasstroom zijn. De vrije kasstroom (free cash flow = FCF) moet normaal op zijn minst het volledige dividend kunnen dekken. De vrije kasstroom is eigenlijk wat het bedrijf vrij te besteden heeft na het volmaken van alle korte termijn verplichtingen. De vrije kasstroom per aandeel (FCF per share) vindt u eenvoudig terug in de Fundamental Explorer van het LYNX Trading platform. Hieronder vindt u de vrije kasstroom per aandeel van Proximus als voorbeeld. Er wordt meteen een vergelijking gemaakt van de concurrenten en u vindt er het sectorgemiddelde. Bij het selecteren van de beste dividendaandelen, doet u er goed aan om het verloop van de vrije kasstroom per aandeel te vergelijken over de jaren heen. Zit er een duidelijke dalende trend in, dan kan u deze al schrappen als dividendaandeel.

Rendement eigen vermogen – Return on equity

De ROE geeft een idee hoeveel rendement een belegger kan verwachten op zijn investering. Wanneer deze ratio een mooie stijgende curve kent over de jaren heen, kan dit duiden op een groei in het uitgekeerd dividend dat ook duurzaam is. Wanneer u twijfelt tussen enkele dividendaandelen, is het handig om de ROE te bekijken en te vergelijken. Het ROE berekent u door de nettowinst te delen door het eigen vermogen. Hieronder vindt u bijvoorbeeld de ROE van het Belgische dividendaandeel ING. We zien dat ING een dalende trend kent in hun ROE in de afgelopen vijf jaar. Dit duidt op het feit dat ING het moeilijker heeft om opbrengst te genereren voor de aandeelhouders. Dit zou bijvoorbeeld te maken kunnen hebben met het lage rentebeleid van de Europese Centrale Bank. Lezers die klant zijn bij LYNX, kunnen deze data bekijken in de Fundamental Explorer van het LYNX Trading platform.

Totale schuld ten opzichte van eigen vermogen

Wanneer we de schuld afzetten tegenover de equity, dan geeft dat ons een idee hoe het bedrijf omgaat met leverage. Hoe hoger deze ratio, hoe hoger de leverage, hoe meer risico verbonden is aan het bedrijf. Een bedrijf met veel schulden heeft hoge interestkosten in vergelijking met een bedrijf zonder (of minder) schulden. Dat gaat op zijn beurt een invloed hebben op de cash flow van de onderneming. U doet er goed aan om deze ratio te bekijken wanneer u op zoek bent naar het beste dividendaandeel. Hieronder vindt u deze ratio voor het dividendaandeel Aperam door middel van Fundamental Explorer in LYNX Trading.

Conclusie

Het selecteren van de beste dividendaandelen gaat verder dan enkel naar het dividendrendement kijken. Dit rendement wordt namelijk rechtstreeks beïnvloed door de koers van het aandeel. Een bedrijf zal met een dalend dividend, maar met een procentueel sterker dalende aandelenkoers, jaar na jaar een hoger dividendrendement kunnen voorleggen. Het mag duidelijk zijn dat u beter wegblijft van dergelijke aandelen. Bij de selectie van de dividendaandelen doet u er goed aan om het bedrijf volledig te onderzoeken zoals de benadering in sectie ‘Dividendbeleggen 2.0’.

Beste Belgische dividendaandelen kopen bij LYNX?

LYNX geeft u de mogelijkheid om aandelen van bijna ieder beursgenoteerd bedrijf ter wereld te kopen of te verkopen, dus ook de beste Belgische dividendaandelen. U heeft toegang tot ruim 100 beurzen in meer dan 25 landen. Bekijk ons uitgebreide aanbod:

Belgische dividendaandelen
Kevin Verstraete

Kevin Verstraete

Beleggingsspecialist

Kevin Verstraete is accountmanager en beleggingsexpert bij LYNX België. Lees zijn artikels op het LYNX Kennisportaal of via Twitter.